Diabetisk benmärgscellsinjektion Accelererad progressiv akut pankreatit

Diabetic Bone Marrow Cell Injection Accelerated Acute Pancreatitis Progression
Akut pankreatit (AP) är sannolikt en av huvudorsakerna till sjukhusinläggning, varav 20% kan utvecklas till den extrema sorten med djupgående acinarcellnekros. Medicinsk forskning har rapporterat att diabetes är en opartisk riskfråga om förekomsten av AP och är relaterad till ökad svårighetsgrad än ämnen utan diabetes. Men hur diabetes deltar i AP -utvecklingen beskrivs inte effektivt.
För att analysera denna fråga hade vildtyp (wt) och diabetiska db/db-möss vid 16 veckors ålder använts inom forskningen. AP inducerades i viktmottagare med 10 injektioner av 50  μg /kg caerulein med ett intervall på 1 timme. En timme efter den sista caerulein -injektionen hade benmärgsceller (BMC) remoterade från wt- och db/db -möss injicerats intraperitonealt i mottagarna (1 x 107 celler/mottagare).
Mottagarna utan BMC -injektion fungerade som kontroller. 13 timmar efter BMC-injektion ökade serumlipasövningen 1,8- och 1,3-faldigt hos möss som förvärvade db/db BMC, i motsats till dessa utan injektion respektive BMC-injektion ( p  ≤ 0,02 för varje).
Genom H & E -färgning var den allmänna allvarlighetsgraden 14,7 för ingen cellinjektion och 16,6 för BMC -injektion i vikt och förhöjd till 22,6 för db/db BMC -injektion ( p  ≤ 0,002 för varje). Specifikt utvecklade möss med db/db BMC -injektion extra acinarcellnekros och vakuolisering än motsatta lag ( p  ≤ 0,03 för varje).
När sektioner hade färgats med en antikropp i motsats till myeloperoxidas ( MPO ) var densiteten hos  MPO + -celler vid pankreatit 1,9- och 1,6-faldig ökad än vikt BMC och inga BMC-injektionsteam, individuellt ( p  ≤ 0,02 för varje).
Kvantifierat med  ELISA , db/db BMC producerade extra IL-6, GM-CSF och IL-10 i motsats till vikt BMC ( p ≤ 0,04 för alla). Sammanfattningsvis producerade BMC för db/db -möss extra inflammatoriska cytokiner. Som svar på acinar cellskada förvärrade diabetisk BMC irritationskaskaden och acinar cellskador, vilket resulterade i utvecklingen av akut pankreatit.

Corynoline skyddar lipopolysackaridinducerad mastit genom att reglera AKT/GSK3β/Nrf2 signalväg

Irritation har identifierats vara oroande vid patogenesen av mastit. Och antiinflammatoriskt medel föreslås vara en uppnåelig miljövänlig terapeutisk teknik för mastit. Corynoline, en bioaktiv förening extraherad från Corydalis bungeana Turcz., Har rapporterats ha antiinflammatorisk effekt.
Huruvida korynolin har en skyddande effekt i motstånd mot mastit förblir dock oklart. Avsikten med denna forskning var att bedöma den skyddande effekten av korynolin på LPS-inducerad mastit hos möss. Inflammatorisk cytokintillverkning mättes med  ELISA . Proteinerna i signalvägar hade detekterats genom western blot -utvärdering.
Resultaten bekräftade att botemedel mot korynolin vid doserna 15, 30 och 60 mg/kg avsevärt försvagade LPS-inducerad patologisk skada på bröstvävnader. Korynolin förbättrade dessutom LPS-inducerad  MPO- träning, MDA-innehållsmaterial och inflammatorisk cytokin TNF-a och IL-1β-tillverkning i bröstvävnader.
LPS-inducerad NF-KB-aktivering inhiberades av korynolin. Dessutom bekräftade våra resultat korynolin avsevärt uttrycket av Nrf2 och fosforyleringsintervallet för AKT och GSK3β. Sammanfattningsvis indikerade våra resultat att korynolin skyddade mot LPS-inducerad mastit genom att reglera AKT/GSK3β/Nrf2 signalväg, vilket senare ledde till inhibering av NF-KB och inflammatoriskt svar.

Taohong Siwu -avkok reglerar cellnekros och neuroinflammation inom råttcentret Cerebral Artery Occlusion Mannequin

Cellnekros och neuroinflammation spelar en nödvändig funktion för att tänka på skador som orsakas av ischemisk stroke. Tidigare forskning har rapporterat att Taohong Siwu-avkok (THSWD) kan skala ner koronar hjärtmuskelnekros och har antiinflammatoriska egenskaper. På denna forskning undersökte vi konsekvenserna av THSWD på cellnekros och neuroinflammation i en råttdocka med center cerebral arterie occlusion (MCAO).
Trettiosex hanråttor Sprague-Dawley (SD) hade slumpmässigt delats in i tre lag med 12 råttor i varje grupp. De hade varit skenoperationsgruppen, MCAO -mannequingruppen och MCAO + THSWD -gruppen. Vi använde  ELISA för  att ta reda på graderna av TNF-α, Mcp-1 och IL-1β inflammatoriska element i råttserum, qRT-PCR för att detektera uttrycket av TNF-α, Mcp-1 och IL-1β mRNA i råtta , och immunhistokemi för att upptäcka variationen av mikroglia och neutrofiler i råtta. qRT-PCR och Western blot hade använts för att detektera mRNA- och proteinuttrycksintervall för IBA- 1- och  MPO-  inflammatoriska element och TNF-a/RIP1/RIP3/MLKL-vägen inom råttans sinne och proteinuttrycksintervall.
I motsats till skenoperationsgruppen hade uttrycket av MCP-1, IL-1β, IBA-1 och  MPO  inflammatoriska element och TNF-a/RIP1/RIP3/MLKL-vägen väsentligt uppreglerats inom MCAO-gruppen. I motsats till MCAO-gruppen hade uttrycken av MCP-1, IL-1β, IBA-1 och  MPO-  inflammatoriska element och TNF-α/RIP1/RIP3/MLKL-vägen avsevärt nedreglerats inom MCAO + THSWD-gruppen.
THSWD kan skala tillbaka uttrycksintervallen för MCP-1, IL-1β, IBA-1 och  MPO  inflammatoriska element utöver TNF-α/RIP1/RIP3/MLKL-vägen. Under tiden kan det eventuellt skala ner nekros och irritation av hjärnceller efter cerebral ischemi, för att skydda hjärnvävnaden hos råttor.
 Diabetisk benmärgscellsinjektion Accelererad progressiv akut pankreatit

Dihydrotanshinon dämpar LPS-inducerad akut lungskada hos möss genom uppreglering av LXRα

Dihydrotanshinon (DIH) är ett extrakt av Salvia miltiorrhiza Bunge. Det har rapporterats att DIH kan reglera NF-KB-signalvägen. Avsikten med denna forskning var att undersöka huruvida DIH kan skydda möss från lipopolysackarid (LPS) -inducerad akut lungskada (ALI) hos möss. I denna forskning hade sextio möss slumpmässigt delats in i 5 lag, en grupp som ren ledningsgrupp, den andra gruppen som LPS-ledningsgrupp och de tre sista lagen hade förinjicerats med helt olika doser av DIH, varefter inandade LPS för experimentell jämförbarhet.
Efter 12 timmars behandling med LPS hade våt-torr-förhållandet, histopatologiska justeringar och myeloperoxidas ( MPO ) övning av lungorna mätts. Förutom hade  ELISA-  kit använts för att mäta graderna av TNF-α och IL-1β inflammatoriska cytokiner i bronkoalveolära sköljvätskor (BALF), och western blot-utvärdering användes för att mäta utövandet av NF-κB-signalväg.
Resultaten visade att DIH framgångsrikt skulle kunna minska lungödem,  MPO  -träning och förbättra lunghistopatologiska justeringar. Dessutom undertryckte DIH graderna av inflammatoriska cytokiner i BALF, liknande TNF-α och IL-1β.
Förutom att DIH ytterligare kan nedreglera utövandet av NF-κB-signalvägen. Vi upptäckte dessutom att DIH dosberoende höjde uttrycket av LXRa. Likaså kan DIH hämma LPS-inducerad IL-Eight-tillverkning och NF-KB-aktivering i A549-celler.
Och de hämmande resultaten hade reverserats av LXRa -hämmare geranylgeranylpyrofosfat (GGPP). På grund av detta faktum spekulerar vi att DIH reglerar LPS-inducerat ALI hos möss genom att öka LXRa-uttryck, vilket därefter hämmar NF-KB-signalvägen.

Protectin D1 skyddar i motsats till lipopolysackaridinducerad akut lungskada genom hämning av neutrofilinfiltration och bildandet av neutrofila extracellulära fällor i lungvävnad

Protectin D1 (PD1), en DHA-härledd lipidförmedlare, har inte för länge sedan visat sig ha antiinflammatoriska och pro-upplösande egenskaper. Hittills är lite förstått om PD1: s inverkan på lipopolysackarid (LPS) -inducerad akut lungskada (ALI) hos möss.
Avsikten med den aktuella forskningen var att undersöka de terapeutiska resultaten av PD1 på LPS-inducerad ALI och dess potentiella rörelsemekanismer. ALI inducerades genom en intraperitoneal injektion av LPS, platsen PD1 (2 ng/mus) administrerades intravenöst 30 minuter efter LPS -problem. Möss hade offrats 24 timmar efter modellering.
Lunghistopatologiska justeringar hade utvärderats med hjälp av hematoxylin och eosinfärgning och myeloperoxidas ( MPO ) träning undersöktes med hjälp av immunhistokemi. Tumörnekros-α och interleukin-6-intervall inom bronkoalveolär sköljvätska (BALF) och serum hade mätts med  ELISA .
För att detektera neutrofila extracellulära fällor producerade av infiltrerade neutrofiler i lungvävnaden utfördes immunofluorescensfärgning med användning av anti- MPO-  och anti-histon H3-antikroppar. Resultaten indikerade att PD1 avsevärt dämpade histologisk skada och neutrofilinfiltration i lungvävnad, minskade lungfukt/torrviktsförhållandet, proteinfokus och proinflammatoriska cytokinintervall i BALF och minskade proinflammatoriska cytokinintervall i serum.

Human secretory component,SC ELISA Kit

CN-04633H2 48T
EUR 340.8

Human secretory component(SC)ELISA Kit

QY-E03579 96T
EUR 433.2

Human secretory component,SC ELISA Kit

SL1563Hu 96 Tests
EUR 468

Bovine secretory component,SC ELISA Kit;

QY-E60017 96T
EUR 511.2

Human secretory component, SC GENLISA ELISA

KBH6131 1 x 96 wells
EUR 286

Secretory component

A49 0.2mg
EUR 180

Human Polymeric Immunoglobulin Receptor Secretory Component (PIGR) ELISA Kit

abx250740-96tests 96 tests
EUR 848.4

Human Secretory Component Protein, Strep Tag

SCT-H5280 25ug
EUR 470.8
Description: Human Secretory Component Protein, Strep Tag (SCT-H5280) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 19 - Arg 603 (Accession # P01833-1).

Human PIGR(Polymeric Immunoglobulin Receptor/Membrane Secretory Component) ELISA Kit

EH1460 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 18.75pg/ml

Human PIGR(Polymeric Immunoglobulin Receptor/Membrane Secretory Component) ELISA Kit

EKF57339-48T 48T
EUR 396.9

Human PIGR(Polymeric Immunoglobulin Receptor/Membrane Secretory Component) ELISA Kit

EKF57339-5x96T 5x96T
EUR 2693.25

Human PIGR(Polymeric Immunoglobulin Receptor/Membrane Secretory Component) ELISA Kit

EKF57339-96T 96T
EUR 567

Human polymeric immunoglobulin receptor/secretory component,PIGR/SC ELISA Kit

201-12-0321 96 tests
EUR 528
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Human polymeric immunoglobulin receptor/secretory component(PIGR/SC)ELISA Kit

GA-E0337HM-48T 48T
EUR 346.8

Human polymeric immunoglobulin receptor/secretory component(PIGR/SC)ELISA Kit

GA-E0337HM-96T 96T
EUR 559.2

Human polymeric immunoglobulin receptor/secretory component(PIGR/SC)ELISA Kit

QY-E03735 96T
EUR 480

Human polymeric immunoglobulin receptor/secretory component,PIGR/SC ELISA Kit

YLA0405HU-48T 48T Ask for price

Human polymeric immunoglobulin receptor/secretory component,PIGR/SC ELISA Kit

YLA0405HU-96T 96T Ask for price

Human PIGR/SC (Polymeric Immunoglobulin Receptor/Membrane Secretory Component) ELISA Kit

EKE60759-5x96T 5x96T
EUR 3124.08

Human PIGR/SC (Polymeric Immunoglobulin Receptor/Membrane Secretory Component) ELISA Kit

EKE60759-96T 96T
EUR 657.7

Human PIGR/SC(Polymeric Immunoglobulin Receptor/Membrane Secretory Component) ELISA Kit

RE1697H-48wells 48 wells
EUR 125.55

Human PIGR/SC(Polymeric Immunoglobulin Receptor/Membrane Secretory Component) ELISA Kit

RE1697H-96wells 96 wells
EUR 179.55

IgA secretory component Antibody

abx140260-01mg 0.1 mg
EUR 393.6

IgA Secretory Component Antibody

abx140260-100g 100 µg
EUR 250

Human PIGR/SC-Polymeric Immunoglobulin Receptor/Membrane Secretory Component- ELISA Kit

E-EL-H1236-24Tests 24 Tests
EUR 150
Description: Sandwich

Human PIGR/SC-Polymeric Immunoglobulin Receptor/Membrane Secretory Component- ELISA Kit

E-EL-H1236-48Tests 48 Tests
EUR 487
Description: Sandwich

Human PIGR/SC-Polymeric Immunoglobulin Receptor/Membrane Secretory Component- ELISA Kit

E-EL-H1236-96Tests 96 Tests
EUR 609
Description: Sandwich

Human PIGR/SC-Polymeric Immunoglobulin Receptor/Membrane Secretory Component- ELISA Kit

E-EL-H1236-96Tests10 96 Tests *10
EUR 6090
Description: Sandwich

Human PIGR/SC-Polymeric Immunoglobulin Receptor/Membrane Secretory Component- ELISA Kit

E-EL-H1236-96Tests5 96 Tests *5
EUR 3045
Description: Sandwich

Pig Ig Secretory Component Antibody

GWB-E772BC 2 ml Ask for price

IgA Secretory Component(SC05), 0.2mg/mL

BNUB0050-100 100uL
EUR 225
Description: Primary and secondary antibodies for multiple methodologyimmunostaining detection application

IgA Secretory Component(SC05), 0.2mg/mL

BNUB0050-500 500uL
EUR 485
Description: Primary and secondary antibodies for multiple methodologyimmunostaining detection application

IgA Secretory Component(SC05), 1mg/mL

BNUM0050-50 50uL
EUR 396
Description: Primary and secondary antibodies for multiple methodologyimmunostaining detection application

IgA Secretory Component(SC05) Antibody

BNC810050-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(SC05), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(SC05) Antibody

BNC810050-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(SC05), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(SC05) Antibody

BNC430050-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(SC05), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(SC05) Antibody

BNC430050-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(SC05), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(SC05) Antibody

BNC050050-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(SC05), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(SC05) Antibody

BNC050050-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(SC05), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(SC05) Antibody

BNC550050-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(SC05), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(SC05) Antibody

BNC550050-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(SC05), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(SC05) Antibody

BNC610050-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(SC05), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(SC05) Antibody

BNC610050-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(SC05), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(SC05) Antibody

BNC800050-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(SC05), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(SC05) Antibody

BNC800050-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(SC05), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(SC05) Antibody

BNC700050-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(SC05), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(SC05) Antibody

BNC700050-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(SC05), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(SC05) Antibody

BNCP0050-250 250uL
EUR 459.6
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(SC05), PerCP conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(SC05) Antibody

BNCR0050-250 250uL
EUR 459.6
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(SC05), RPE conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(SC05) Antibody

BNCA0050-250 250uL
EUR 459.6
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(SC05), APC conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(SC05) Antibody

BNCAP0050-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(SC05), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(SC05) Antibody

BNCAP0050-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(SC05), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(SC05) Antibody

BNCH0050-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(SC05), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(SC05) Antibody

BNCH0050-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(SC05), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Secretory Component p85 Antibody / ECM1

V9015-100UG 100 ug
EUR 424.15
Description: This mAb reacts with a reduction-resistant epitope present in both free and SIgA bound Secretory Component. It does not react with the cell lines lacking secretory component. The antibody is useful for studying the distribution and level of both free and bound secretory component. Secretory component is differentially expressed in epithelium, and the antibody is a popular marker for identifying subpopulations of epithelial cells and epithelial differentiation. The Secretory component antibody is a useful research tool for studying mucosal immunity, inflammation, remodeling, differentiation and tumorigenesis, all processes associated with differential secretory component expression.

Secretory Component p85 Antibody / ECM1

V9015-20UG 20 ug
EUR 186.15
Description: This mAb reacts with a reduction-resistant epitope present in both free and SIgA bound Secretory Component. It does not react with the cell lines lacking secretory component. The antibody is useful for studying the distribution and level of both free and bound secretory component. Secretory component is differentially expressed in epithelium, and the antibody is a popular marker for identifying subpopulations of epithelial cells and epithelial differentiation. The Secretory component antibody is a useful research tool for studying mucosal immunity, inflammation, remodeling, differentiation and tumorigenesis, all processes associated with differential secretory component expression.

Secretory Component p85 Antibody / ECM1

V9015IHC-7ML 7 ml
EUR 424.15
Description: This mAb reacts with a reduction-resistant epitope present in both free and SIgA bound Secretory Component. It does not react with the cell lines lacking secretory component. The antibody is useful for studying the distribution and level of both free and bound secretory component. Secretory component is differentially expressed in epithelium, and the antibody is a popular marker for identifying subpopulations of epithelial cells and epithelial differentiation. The Secretory component antibody is a useful research tool for studying mucosal immunity, inflammation, remodeling, differentiation and tumorigenesis, all processes associated with differential secretory component expression.

Secretory Component p85 Antibody / ECM1

V9015SAF-100UG 100 ug
EUR 424.15
Description: This mAb reacts with a reduction-resistant epitope present in both free and SIgA bound Secretory Component. It does not react with the cell lines lacking secretory component. The antibody is useful for studying the distribution and level of both free and bound secretory component. Secretory component is differentially expressed in epithelium, and the antibody is a popular marker for identifying subpopulations of epithelial cells and epithelial differentiation. The Secretory component antibody is a useful research tool for studying mucosal immunity, inflammation, remodeling, differentiation and tumorigenesis, all processes associated with differential secretory component expression.

Secretory Component p85 Antibody / ECM1

V8508-100UG 100 ug
EUR 349.3
Description: This MAb reacts with a reduction-resistant epitope present in both free and SIgA bound Secretory Component. It does not react with the cell lines lacking secretory component. The antibody is useful for studying the distribution and level of both free and bound secretory component. Secretory component is differentially expressed in epithelium, and the antibody is a popular marker for identifying subpopulations of epithelial cells and epithelial differentiation. The Secretory component antibody is a useful research tool for studying mucosal immunity, inflammation, remodeling, differentiation and tumorigenesis, all processes associated with differential secretory component expression.

Secretory Component p85 Antibody / ECM1

V8508-20UG 20 ug
EUR 153.3
Description: This MAb reacts with a reduction-resistant epitope present in both free and SIgA bound Secretory Component. It does not react with the cell lines lacking secretory component. The antibody is useful for studying the distribution and level of both free and bound secretory component. Secretory component is differentially expressed in epithelium, and the antibody is a popular marker for identifying subpopulations of epithelial cells and epithelial differentiation. The Secretory component antibody is a useful research tool for studying mucosal immunity, inflammation, remodeling, differentiation and tumorigenesis, all processes associated with differential secretory component expression.

Secretory Component p85 Antibody / ECM1

V8508SAF-100UG 100 ug
EUR 349.3
Description: This MAb reacts with a reduction-resistant epitope present in both free and SIgA bound Secretory Component. It does not react with the cell lines lacking secretory component. The antibody is useful for studying the distribution and level of both free and bound secretory component. Secretory component is differentially expressed in epithelium, and the antibody is a popular marker for identifying subpopulations of epithelial cells and epithelial differentiation. The Secretory component antibody is a useful research tool for studying mucosal immunity, inflammation, remodeling, differentiation and tumorigenesis, all processes associated with differential secretory component expression.

Secretory Component p85 Antibody / ECM1

V3979-100UG 100 ug
EUR 349.3
Description: This mAb reacts with a reduction-resistant epitope present in both free and SIgA bound Secretory Component. It does not react with the cell lines lacking secretory component. The antibody is useful for studying the distribution and level of both free and bound secretory component. Secretory component is differentially expressed in epithelium, and the antibody is a popular marker for identifying subpopulations of epithelial cells and epithelial differentiation. The Secretory component antibody is a useful research tool for studying mucosal immunity, inflammation, remodeling, differentiation and tumorigenesis, all processes associated with differential secretory component expression.

Secretory Component p85 Antibody / ECM1

V3979-20UG 20 ug
EUR 153.3
Description: This mAb reacts with a reduction-resistant epitope present in both free and SIgA bound Secretory Component. It does not react with the cell lines lacking secretory component. The antibody is useful for studying the distribution and level of both free and bound secretory component. Secretory component is differentially expressed in epithelium, and the antibody is a popular marker for identifying subpopulations of epithelial cells and epithelial differentiation. The Secretory component antibody is a useful research tool for studying mucosal immunity, inflammation, remodeling, differentiation and tumorigenesis, all processes associated with differential secretory component expression.

Secretory Component p85 Antibody / ECM1

V3979IHC-7ML 7 ml
EUR 349.3
Description: This mAb reacts with a reduction-resistant epitope present in both free and SIgA bound Secretory Component. It does not react with the cell lines lacking secretory component. The antibody is useful for studying the distribution and level of both free and bound secretory component. Secretory component is differentially expressed in epithelium, and the antibody is a popular marker for identifying subpopulations of epithelial cells and epithelial differentiation. The Secretory component antibody is a useful research tool for studying mucosal immunity, inflammation, remodeling, differentiation and tumorigenesis, all processes associated with differential secretory component expression.

Secretory Component p85 Antibody / ECM1

V3979SAF-100UG 100 ug
EUR 349.3
Description: This mAb reacts with a reduction-resistant epitope present in both free and SIgA bound Secretory Component. It does not react with the cell lines lacking secretory component. The antibody is useful for studying the distribution and level of both free and bound secretory component. Secretory component is differentially expressed in epithelium, and the antibody is a popular marker for identifying subpopulations of epithelial cells and epithelial differentiation. The Secretory component antibody is a useful research tool for studying mucosal immunity, inflammation, remodeling, differentiation and tumorigenesis, all processes associated with differential secretory component expression.

Secretory Component p85 Antibody / ECM1

V7065-100UG 100 ug
EUR 349.3
Description: Extracellular matrix protein 1 (ECM1), also called Secretory component p85, a soluble protein that is involved in endochondral bone formation, angiogenesis, and tumor biology. It also interacts with a variety of extracellular and structural proteins, contributing to the maintenance of skin integrity and homeostasis. Mutations in this gene are associated with lipoid proteinosis disorder (also known as hyalinosis cutis et mucosae or Urbach-Wiethe disease) that is characterized by generalized thickening of skin, mucosae and certain viscera. [RefSeq]

Secretory Component p85 Antibody / ECM1

V7065-20UG 20 ug
EUR 153.3
Description: Extracellular matrix protein 1 (ECM1), also called Secretory component p85, a soluble protein that is involved in endochondral bone formation, angiogenesis, and tumor biology. It also interacts with a variety of extracellular and structural proteins, contributing to the maintenance of skin integrity and homeostasis. Mutations in this gene are associated with lipoid proteinosis disorder (also known as hyalinosis cutis et mucosae or Urbach-Wiethe disease) that is characterized by generalized thickening of skin, mucosae and certain viscera. [RefSeq]

Secretory Component p85 Antibody / ECM1

V7065IHC-7ML 7 ml
EUR 349.3
Description: Extracellular matrix protein 1 (ECM1), also called Secretory component p85, a soluble protein that is involved in endochondral bone formation, angiogenesis, and tumor biology. It also interacts with a variety of extracellular and structural proteins, contributing to the maintenance of skin integrity and homeostasis. Mutations in this gene are associated with lipoid proteinosis disorder (also known as hyalinosis cutis et mucosae or Urbach-Wiethe disease) that is characterized by generalized thickening of skin, mucosae and certain viscera. [RefSeq]

Secretory Component p85 Antibody / ECM1

V7065SAF-100UG 100 ug
EUR 349.3
Description: Extracellular matrix protein 1 (ECM1), also called Secretory component p85, a soluble protein that is involved in endochondral bone formation, angiogenesis, and tumor biology. It also interacts with a variety of extracellular and structural proteins, contributing to the maintenance of skin integrity and homeostasis. Mutations in this gene are associated with lipoid proteinosis disorder (also known as hyalinosis cutis et mucosae or Urbach-Wiethe disease) that is characterized by generalized thickening of skin, mucosae and certain viscera. [RefSeq]

Secretory Component p85 Antibody / ECM1

V2104-100UG 100 ug
EUR 424.15
Description: This antibody reacts with a reduction-resistant epitope present in both free and SIgA bound Secretory component. It does not react with the cell lines lacking this protein. The antibody is useful for studying the distribution and level of both free and bound secretory component. Secretory component is differentially expressed in epithelium, and the antibody is a popular marker for identifying subpopulations of epithelial cells and epithelial differentiation. The Secretory component antibody is a useful research tool for studying mucosal immunity, inflammation, remodeling, differentiation and tumorigenesis, all processes associated with differential secretory component expression.

Secretory Component p85 Antibody / ECM1

V2104-20UG 20 ug
EUR 186.15
Description: This antibody reacts with a reduction-resistant epitope present in both free and SIgA bound Secretory component. It does not react with the cell lines lacking this protein. The antibody is useful for studying the distribution and level of both free and bound secretory component. Secretory component is differentially expressed in epithelium, and the antibody is a popular marker for identifying subpopulations of epithelial cells and epithelial differentiation. The Secretory component antibody is a useful research tool for studying mucosal immunity, inflammation, remodeling, differentiation and tumorigenesis, all processes associated with differential secretory component expression.

Secretory Component p85 Antibody / ECM1

V2104IHC-7ML 7 ml
EUR 424.15
Description: This antibody reacts with a reduction-resistant epitope present in both free and SIgA bound Secretory component. It does not react with the cell lines lacking this protein. The antibody is useful for studying the distribution and level of both free and bound secretory component. Secretory component is differentially expressed in epithelium, and the antibody is a popular marker for identifying subpopulations of epithelial cells and epithelial differentiation. The Secretory component antibody is a useful research tool for studying mucosal immunity, inflammation, remodeling, differentiation and tumorigenesis, all processes associated with differential secretory component expression.

Secretory Component p85 Antibody / ECM1

V2104SAF-100UG 100 ug
EUR 424.15
Description: This antibody reacts with a reduction-resistant epitope present in both free and SIgA bound Secretory component. It does not react with the cell lines lacking this protein. The antibody is useful for studying the distribution and level of both free and bound secretory component. Secretory component is differentially expressed in epithelium, and the antibody is a popular marker for identifying subpopulations of epithelial cells and epithelial differentiation. The Secretory component antibody is a useful research tool for studying mucosal immunity, inflammation, remodeling, differentiation and tumorigenesis, all processes associated with differential secretory component expression.

Secretory Component p85 Antibody / ECM1

V2484-100UG 100 ug
EUR 349.3
Description: This mAb reacts with a reduction-resistant epitope present in both free and SIgA bound Secretory Component. It does not react with the cell lines lacking secretory component. The antibody is useful for studying the distribution and level of both free and bound secretory component. Secretory component is differentially expressed in epithelium, and the antibody is a popular marker for identifying subpopulations of epithelial cells and epithelial differentiation. The Secretory component antibody is a useful research tool for studying mucosal immunity, inflammation, remodeling, differentiation and tumorigenesis, all processes associated with differential secretory component expression.

Secretory Component p85 Antibody / ECM1

V2484-20UG 20 ug
EUR 153.3
Description: This mAb reacts with a reduction-resistant epitope present in both free and SIgA bound Secretory Component. It does not react with the cell lines lacking secretory component. The antibody is useful for studying the distribution and level of both free and bound secretory component. Secretory component is differentially expressed in epithelium, and the antibody is a popular marker for identifying subpopulations of epithelial cells and epithelial differentiation. The Secretory component antibody is a useful research tool for studying mucosal immunity, inflammation, remodeling, differentiation and tumorigenesis, all processes associated with differential secretory component expression.

Secretory Component p85 Antibody / ECM1

V2484IHC-7ML 7 ml
EUR 349.3
Description: This mAb reacts with a reduction-resistant epitope present in both free and SIgA bound Secretory Component. It does not react with the cell lines lacking secretory component. The antibody is useful for studying the distribution and level of both free and bound secretory component. Secretory component is differentially expressed in epithelium, and the antibody is a popular marker for identifying subpopulations of epithelial cells and epithelial differentiation. The Secretory component antibody is a useful research tool for studying mucosal immunity, inflammation, remodeling, differentiation and tumorigenesis, all processes associated with differential secretory component expression.

Secretory Component p85 Antibody / ECM1

V2484SAF-100UG 100 ug
EUR 349.3
Description: This mAb reacts with a reduction-resistant epitope present in both free and SIgA bound Secretory Component. It does not react with the cell lines lacking secretory component. The antibody is useful for studying the distribution and level of both free and bound secretory component. Secretory component is differentially expressed in epithelium, and the antibody is a popular marker for identifying subpopulations of epithelial cells and epithelial differentiation. The Secretory component antibody is a useful research tool for studying mucosal immunity, inflammation, remodeling, differentiation and tumorigenesis, all processes associated with differential secretory component expression.

Secretory Component Glycoprotein Antibody

GWB-BBA622 0.1 mg Ask for price

Pig Polymeric Immunoglobulin Receptor Secretory Component (PIGR) ELISA Kit

abx361789-96tests 96 tests
EUR 990

Pig Polymeric Immunoglobulin Receptor Secretory Component (PIGR) ELISA Kit

abx361789-100g 100 µg
EUR 687.5

Anti-IgA Secretory Component antibody

STJ16101011 100 µg
EUR 424.8

ELISA kit for Human PIGR/SC (Polymeric Immunoglobulin Receptor/Membrane Secretory Component)

E-EL-H1236 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human PIGR/SC (Polymeric Immunoglobulin Receptor/Membrane Secretory Component) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Rabbit Polymeric Immunoglobulin Receptor Secretory Component (PIGR) ELISA Kit

abx362612-96tests 96 tests
EUR 990

Sheep Polymeric Immunoglobulin Receptor Secretory Component (PIGR) ELISA Kit

abx364561-96tests 96 tests
EUR 1111.2

Monkey Polymeric Immunoglobulin Receptor Secretory Component (PIGR) ELISA Kit

abx359522-96tests 96 tests
EUR 990

Rabbit Polymeric Immunoglobulin Receptor Secretory Component (PIGR) ELISA Kit

abx362612-100g 100 µg
EUR 662.5

IgA Secretory Component(ECM1/792), 0.2mg/mL

BNUB0792-100 100uL
EUR 225
Description: Primary and secondary antibodies for multiple methodologyimmunostaining detection application

IgA Secretory Component(ECM1/792), 0.2mg/mL

BNUB0792-500 500uL
EUR 485
Description: Primary and secondary antibodies for multiple methodologyimmunostaining detection application

IgA Secretory Component(ECM1/792), 1mg/mL

BNUM0792-50 50uL
EUR 396
Description: Primary and secondary antibodies for multiple methodologyimmunostaining detection application

Secretory Component; Clone SC05 (Concentrate)

A00127-C 1 ml
EUR 311.14

IgA Secretory Component(ECM1/792) Antibody

BNC810792-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(ECM1/792), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(ECM1/792) Antibody

BNC810792-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(ECM1/792), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(ECM1/792) Antibody

BNC800792-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(ECM1/792), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(ECM1/792) Antibody

BNC800792-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(ECM1/792), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(ECM1/792) Antibody

BNC430792-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(ECM1/792), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(ECM1/792) Antibody

BNC430792-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(ECM1/792), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(ECM1/792) Antibody

BNC050792-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(ECM1/792), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(ECM1/792) Antibody

BNC050792-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(ECM1/792), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(ECM1/792) Antibody

BNC550792-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(ECM1/792), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(ECM1/792) Antibody

BNC550792-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(ECM1/792), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(ECM1/792) Antibody

BNC700792-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(ECM1/792), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(ECM1/792) Antibody

BNC700792-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(ECM1/792), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(ECM1/792) Antibody

BNC610792-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(ECM1/792), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(ECM1/792) Antibody

BNC610792-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(ECM1/792), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(ECM1/792) Antibody

BNCP0792-250 250uL
EUR 459.6
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(ECM1/792), PerCP conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(ECM1/792) Antibody

BNCR0792-250 250uL
EUR 459.6
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(ECM1/792), RPE conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(ECM1/792) Antibody

BNCA0792-250 250uL
EUR 459.6
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(ECM1/792), APC conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(ECM1/792) Antibody

BNCAP0792-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(ECM1/792), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(ECM1/792) Antibody

BNCAP0792-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(ECM1/792), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(ECM1/792) Antibody

BNCH0792-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(ECM1/792), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

IgA Secretory Component(ECM1/792) Antibody

BNCH0792-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against IgA Secretory Component(ECM1/792), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Chicken Polymeric Immunoglobulin Receptor Secretory Component (PIGR) ELISA Kit

abx356658-96tests 96 tests
EUR 990

Rat polymeric immunoglobulin receptor/secretory component,PIGR/SC ELISA Kit

YLA1266RA-48T 48T Ask for price

Rat polymeric immunoglobulin receptor/secretory component,PIGR/SC ELISA Kit

YLA1266RA-96T 96T Ask for price

Human IgA (Secretory component) goat polyclonal antibody, HRP

AP21476HR-N 1 ml Ask for price

Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R), 1mg/mL

BNUM2889-50 1uL
EUR 396
Description: Primary and secondary antibodies for multiple methodologyimmunostaining detection application

Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R), 0.2mg/mL

BNUB2889-100 100uL
EUR 225
Description: Primary and secondary antibodies for multiple methodologyimmunostaining detection application

Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R), 0.2mg/mL

BNUB2889-500 500uL
EUR 485
Description: Primary and secondary antibodies for multiple methodologyimmunostaining detection application

Human IgA (Secretory component) goat polyclonal antibody, FITC

AP21476FC-N 1 ml Ask for price

Human Polymeric Immunoglobulin Receptor / secretory component, PIGR / SC GENLISA ELISA

KBH0320 1 x 96 wells
EUR 286

Anti-Hu IgA Secretory Component Purified

11-112-C025 0.025 mg
EUR 60.5

Anti-Hu IgA Secretory Component Purified

11-112-C100 0.1 mg
EUR 121

Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R) Antibody

BNC802889-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R) Antibody

BNC802889-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R) Antibody

BNC812889-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R) Antibody

BNC812889-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R) Antibody

BNC432889-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R) Antibody

BNC432889-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R) Antibody

BNC052889-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R) Antibody

BNC052889-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R) Antibody

BNC552889-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R) Antibody

BNC552889-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R) Antibody

BNC702889-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R) Antibody

BNC702889-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R) Antibody

BNC612889-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R) Antibody

BNC612889-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R) Antibody

BNCH2889-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R) Antibody

BNCH2889-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R) Antibody

BNCP2889-250 250uL
EUR 472.8
Description: Primary antibody against Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R), PerCP conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R) Antibody

BNCR2889-250 250uL
EUR 472.8
Description: Primary antibody against Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R), RPE conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R) Antibody

BNCA2889-250 250uL
EUR 472.8
Description: Primary antibody against Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R), APC conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R) Antibody

BNCAP2889-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R) Antibody

BNCAP2889-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R) Antibody

BNUB2889-50 50uL
EUR 486
Description: Primary antibody against Secretory Component / ECM1 (ECM1/2889R), 1mg/mL

Mouse polymeric immunoglobulin receptor/secretory component,PIGR/SC ELISA Kit

YLA1440MO-48T 48T Ask for price

Mouse polymeric immunoglobulin receptor/secretory component,PIGR/SC ELISA Kit

YLA1440MO-96T 96T Ask for price

Bovine polymeric immunoglobulin receptor/secretory component,PIGR/SC ELISA Kit

YLA0247BO-48T 48T Ask for price

Bovine polymeric immunoglobulin receptor/secretory component,PIGR/SC ELISA Kit

YLA0247BO-96T 96T Ask for price

Rabbit polymeric immunoglobulin receptor/secretory component,PIGR/SC ELISA Kit

YLA0166RB-48T 48T Ask for price

Rabbit polymeric immunoglobulin receptor/secretory component,PIGR/SC ELISA Kit

YLA0166RB-96T 96T Ask for price

Human IgA (Secretory component) goat polyclonal antibody, Serum

AP21476SU-N 1 ml Ask for price

Human IgA (Secretory component) goat polyclonal antibody, Biotin

AP21476BT-N 1 ml Ask for price

Guinea pig Polymeric Immunoglobulin Receptor Secretory Component (PIGR) ELISA Kit

abx357773-96tests 96 tests
EUR 990

Porcine polymeric immunoglobulin receptor/secretory component,PIGR/SC ELISA Kit

YLA0411PO-48T 48T Ask for price

Porcine polymeric immunoglobulin receptor/secretory component,PIGR/SC ELISA Kit

YLA0411PO-96T 96T Ask for price

Secretory Component / ECM1; Clone SC05 (Concentrate)

RA0105-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

Secretory Component / ECM1; Clone SC05 (Concentrate)

RA0105-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

Secretory Component; Clone SC05 (Ready-To-Use)

A00127-0002 2 ml
EUR 15.41

Secretory Component; Clone SC05 (Ready-To-Use)

A00127-0007 7 ml
EUR 35.99

Secretory Component; Clone SC05 (Ready-To-Use)

A00127-0025 25 ml
EUR 110.57

Secretory Component / ECM1; Clone SPM217 (Concentrate)

RA0575-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

Secretory Component / ECM1; Clone SPM217 (Concentrate)

RA0575-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

Secretory Component / ECM1; Clone SPM217 (Concentrate)

RA0575-C1 1 ml
EUR 360.98

Mouse anti-Pig IgA Secretory Component Antibody

abx401398-01mg 0.1 mg
EUR 610.8

Mouse Anti-Pig IgA Secretory Component Antibody

abx401398-100g 100 µg
EUR 400

Mouse Anti-Pig IgA Secretory Component Antibody

abx401398-500g 500 µg Ask for price

Vidare minskades neutrofilcitrullinerat histon H3 (CitH3) -uttryck ytterligare efter PD1 -administrering. Sammanfattningsvis försvagade PD1 LPS-inducerat ALI hos möss genom hämning av neutrofil extracellulär lockande bildning i lungvävnad. På grund av detta kan PD1 -administration vara en helt ny teknik för behandling av ALI.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Post