Trelagliptin lindrar lipopolysackarid (LPS) -inducerad inflammation och oxidativ stress vid akuta lungskade möss

Akut lungskada (ALI) är en akut sjukdom som saknar effektiva behandlingar, vilket leder till jämförelsevis överdriven sjuklighet och dödlighet. Den patologiska mekanismen för ALI rapporteras ha samband med extrem irritation och aktiverad oxidativ stress. Nuvarande undersöker mål för att analysera skyddsresultaten av DPP-Four-hämmaren Trelagliptin i motsats till lipopolysackarid (LPS) -inducerad ALI och den bakomliggande mekanismen. LPS användes för att inducera ALI -möss mode.
 
Den patologiska situationen för ALI -möss utvärderades med användning av  MPO  -träningsanalys, detektering av lungfuktighet till torrvikt och HE -färgning på lungvävnaderna. Lungoperationen bedömdes med hjälp av en spirometer. Det oxidativa stresssteget i lungvävnaderna kontrollerades med MDA -mätning och GPx -detektion med användning av industriella kit.
 
Leukocyt- och neutrofiltalet hade bestämts med hjälp av en hemocytometer och proteinets fulla fokus inom BALF detekterades med användning av en bikinchoninsyrateknik. Uttrycksintervallen för TNF-a, IL-6 och CXCL2 i lungvävnaderna hade utvärderats med användning av qRT-PCR och  ELISA .
 
Western blot-utvärdering användes för att ta reda på uttrycksintervallen för TLR4 och p-NF-KB p65. LPS-inducerad förhöjd  MPO-  övning, lungfuktighet till torrviktsförhållande, luftvägsresistens (RAW), alla typer av leukocyter och neutrofiler, tillverkning av inflammatoriska komponenter, minskad lungdynamisk efterlevnad (Cdyn) och maximal expiratorisk cirkulation (PEF) och ett förvärrat histopatologiskt tillstånd (jämförbart med störd alveolär konstruktion, viktigt pulmonärt interstitiellt ödem och ett stort antal röda blodceller och inflammatoriska celler i alveolär kavitet) hade avsevärt reverserats genom administrering av Trelagliptin.
 
TLR4/NF-KB signaleringsvägen aktiverades och oxidativ stress inducerades genom stimulering med LPS; dock hade varje resultat undertryckts genom administrering av Trelagliptin. Trelagliptin kan lindra LPS-inducerad irritation och oxidativ stress hos möss med akuta lungskador.

Diammoniumglycyrrhizinat lipidligand förbättrar lipopolysackaridinducerad akut lungskada genom modulering av vaskulär endotelbarriär

Avsikten med den aktuella undersökningen var att analysera konsekvenserna av diammonium glycyrrhizinate lipid ligand (DGLL) terapi på akut lungskada (ALI) och lungödem inducerat av lipopolysackarid (LPS) hos Sprague-Dawley råttor. Råttor erhöll oralt 30, 60 och 120 mg/kg DGLL. Efter 1 timma fastställdes ALI -mannequin från råtta med LPS (10 mg/kg) intraperitoneal injektion. Efter 6 timmar utvärderades lungskada med användning av hematoxylin- och eosinfärgningsmetoder.
 
Lungödem utvärderades med användning av lung-våt-torr-viktförhållande, proteinkoncentrationer i bronchoalveolär sköljvätska (BALF) och Evans blue (EB) extravasation i lungvävnad. Uttrycksområdena för tumörnekrosfråga (TNF) -α och interleukin (IL) -1p i lungvävnader hade mätts med  ELISA . Myeloperoxidas ( MPO ) uttrycksintervall hade detekterats genom immunhistokemisk färgning.
 
Western blotting användes för att mäta expressionsstadiet modifieringar av intercellulär vidhäftningsmolekyl (ICAM) -1, förutom vidhäftande och tighta övergångsproteiner, tillsammans med vaskulärt endotel (VE) -cadherin, zonula occludens (ZO) -1, occludin och junctional vidhäftningsmolekyl (JAM) -1 som hade varit relaterad till lungirritation och mikrovaskulär permeabilitet. DGLL-terapi lindrade avsevärt ALI inducerat av LPS, vilket demonstrerades genom rabatt på  MPO- positiva celler och uttrycksintervall för TNF-α, IL-1β och ICAM-1 i lungvävnader från råtta.
 
Förutom att DGLL upphävde LPS-inducerat lungödem, minskade proteinfokus i BALF och sänkte EB-extravasation. DGLL reverserade dessutom det sänkta uttrycket av VE-cadherin och tight junction-proteiner, tillsammans med ZO-1, occludin och JAM-1 i lungvävnaderna som orsakas av LPS.
 
Sammanfattningsvis avslöjar DGLL en skyddande effekt på LPS-inducerad råtta ALI, vilket är relaterat till hämning av inflammatorisk cellinfiltration och mikrovaskulär barriärstörning. De nuvarande resultaten presenterar en teoretisk grund för DGLL -apparaten för potentiell vetenskaplig terapi av ALI.

Madecassoside skyddar mot LPS-inducerad akut lungskada  genom att  hämma TLR4/NF-κB-aktivering och blod-luftbarriärpermeabilitet

Madecassoside (MA), en viktig ingrediens i  Centella asiatica , har rapporterats uppvisa ett brett spektrum av bioaktiviteter, tillsammans med antipulmonell fibros och antiinflammatoriska resultat. Just här syftade vi till att belysa skyddsresultaten och underliggande mekanismer för MA på LPS-inducerad akut lungskada (ALI). Mössen hade hanterats med MA i en vecka, varefter intratrakealt LPS erhölls för att fastställa ALI -skyltdockan.
 
Därefter utvärderade vi de patologiska modifieringarna genom hematoxylin- och eosinfärgning och mätte graderna av proinflammatoriska cytokiner och myeloperoxidas ( MPO ) med  ELISA , transkriptionsstadiet av tight junction-proteiner med qRT-PCR, förutom uttrycket av Toll-liknande receptor4/Nuclear utfärda kappa-B (TLR4/NF-κB) -väg med Western blot. Resultaten bekräftade att MA avsevärt hämmade LPS-inducerade patologiska skador, lungödem,  MPO och proinflammatoriska cytokiner.
 
Trelagliptin lindrar lipopolysackarid (LPS) -inducerad inflammation och oxidativ stress vid akuta lungskade möss
 
Dessutom reparerade MA tydligt alveolär epitelintegritet som visades genom minskad utsöndring av fullständiga proteiner inom BALF och förbättrat mRNA-uttryck för täta korsningar som Occludin och zonula occludens-1 (ZO-1) utvärderas till LPS. Ytterligare analys bekräftade att LPS-stimulering aktiverade TLR4/NF-κB-signalvägen och aktiveringen hämmades av MA.
 
Sammanfattningsvis indikerade denna information att MA hade skyddande resultat i motsats till LPS-inducerad ALI. De terapeutiska mekanismerna kan också relateras till minskning av alveolär epitelpermeabilitet och inflammatoriskt svar  genom att undertrycka aktiveringen av TLR4/NF-KB-vägen.

Bindning av laktoferrin till golvet i lågdensitetslipoproteiner modifierade av myeloperoxidas förhindrar intracellulär ldl-kolesterolackumulering av humana blodmonocyter

Myeloperoxidas ( MPO ) är exklusivt heminnehållande peroxidas som kan katalysera bildning av hypoklorsyra (HOCl). Robust samspel av  MPO  med lågdensitetslipoproteiner (LDL) främjar proaterogen modifiering av LDL med HOCl. Det så kallade  MPO- modifierade LDL (Mox-LDL) ackumuleras i makrofager med bildning av skumceller, vilket är det patognomiska symptomet på åderförkalkning. En lovande metod för profylax och botemedel mot åderförkalkning försöker hitta behandlingar som stoppar modifiering eller ackumulering av LDL i makrofager.
 
Laktoferrin (LF) har ett antal mjukvarufaktorer för viktproblempatogenes. Vi siktade på att kontrollera LF-bindning till Mox-LDL och deras ackumulering i monocyter omarbetade till makrofager. Genom att använda golvplasmonresonans och  ELISA-  metoder märkte vi inget LF-samspel med intakt LDL, medan Mox-LDL starkt interagerade med LF.

Chicken Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Ch-96T 96T
EUR 793.2
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Chicken Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Human Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Hu-48T 48T
EUR 451.2
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Human Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Hu-96T 96T
EUR 576
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Mouse Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Mu-48T 48T
EUR 586.8
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Mouse Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Mu-96T 96T
EUR 762
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Porcine Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-p-48T 48T
EUR 656.4
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Porcine Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Porcine Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-p-96T 96T
EUR 858
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Porcine Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Ra-48T 48T
EUR 609.6
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Ra-96T 96T
EUR 793.2
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Chicken Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Ch-48Tests 48 Tests
EUR 640.8

Chicken Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Ch-96Tests 96 Tests
EUR 890.4

Human Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 453.6

Human Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 622.8

Mouse Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Mu-48Tests 48 Tests
EUR 613.2

Mouse Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Mu-96Tests 96 Tests
EUR 850.8

Porcine Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-p-48Tests 48 Tests
EUR 696

Porcine Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-p-96Tests 96 Tests
EUR 968.4

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Ra-48Tests 48 Tests
EUR 640.8

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Ra-96Tests 96 Tests
EUR 890.4

Chicken Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RD-C3-Ch-48Tests 48 Tests
EUR 613.2

Chicken Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RD-C3-Ch-96Tests 96 Tests
EUR 850.8

Human Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RD-C3-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 434.4

Human Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RD-C3-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 595.2

Mouse Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RD-C3-Mu-48Tests 48 Tests
EUR 586.8

Mouse Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RD-C3-Mu-96Tests 96 Tests
EUR 812.4

Porcine Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RD-C3-p-48Tests 48 Tests
EUR 666

Porcine Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RD-C3-p-96Tests 96 Tests
EUR 925.2

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RD-C3-Ra-48Tests 48 Tests
EUR 613.2

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RD-C3-Ra-96Tests 96 Tests
EUR 850.8

Pig Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E06920p-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Pig Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Pig Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E06920p
 • EUR 843.60
 • EUR 5811.60
 • EUR 3084.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Pig Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Pig Complement C3 Convertase ELISA kit

E07C2699-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Complement C3 Convertase ELISA kit

E07C2699-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Complement C3 Convertase ELISA kit

E07C2699-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0195Mo 1 Kit
EUR 685.2

Rat C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0136Ra 1 Kit
EUR 685.2

Bovine C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0043Bo 1 Kit
EUR 860.4

Human C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0314Hu 1 Kit
EUR 675.6

Mouse C3(Complement C3) ELISA Kit

EM0319 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Mus ;Sensitivity: 1.875 ng/ml

Monkey C3(Complement C3) ELISA Kit

EMK0109 96T
EUR 681.12
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Ape;Sensitivity: 3.75 ng/ml

Human C3(Complement C3) ELISA Kit

EH0661 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 4.688 ng/ml

Bovine Complement C3, C3 ELISA KIT

ELI-02912b 96 Tests
EUR 1113.6

Human Complement C3, C3 ELISA KIT

ELI-02915h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Complement C3, C3 ELISA KIT

ELI-02917m 96 Tests
EUR 1038

Guinea pig Complement C3 Convertase ELISA kit

E05C2699-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Complement C3 Convertase ELISA kit

E05C2699-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Complement C3 Convertase ELISA kit

E05C2699-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

20-abx154896
 • EUR 9174.00
 • EUR 4888.80
 • EUR 1130.40
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

abx051900-96tests 96 tests
EUR 904.8

Pig Complement C3 Convertase (C3c) ELISA Kit

abx360972-96tests 96 tests
EUR 990

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

abx255445-96tests 96 tests
EUR 904.8

ELISA kit for Pig Complement 3 (C3)

KTE80205-48T 48T
EUR 424.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Pig Complement 3 (C3) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Pig Complement 3 (C3)

KTE80205-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2702.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Pig Complement 3 (C3) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Pig Complement 3 (C3)

KTE80205-96T 96T
EUR 686.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Pig Complement 3 (C3) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Po-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 6117.62
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Po-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 608.98
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Po-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 818.54
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Po-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3323.45
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

4-SEA861Po
 • EUR 6178.80
 • EUR 3264.00
 • EUR 819.60
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Pig Complement Component 3 (C3) in samples from Serum, plasma and other biological fluids. with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Complement C3 ELISA kit

55R-1888 1 kit
EUR 891.6
Description: ELISA kit for the detection of Complement C3 in the research laboratory

C3 ELISA Kit| Monkey Complement C3 ELISA Kit

EF012769 96 Tests
EUR 826.8

C3 ELISA Kit| Mouse Complement C3 ELISA Kit

EF012781 96 Tests
EUR 826.8

ELISA kit for Pig C3 (Complement Component 3)

ELK5731 1 plate of 96 wells
EUR 631.2
Description: A sandwich ELISA kit for detection of Complement Component 3 from Pig in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

Guinea pig Complement C3 Convertase (C3c) ELISA Kit

abx358175-96tests 96 tests
EUR 990

Guinea pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

abx576774-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Guinea pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

abx250096-96tests 96 tests
EUR 943.2

Guinea pig C3(Complement Component 3) ELISA Kit

EGP0006 96T
EUR 681.12
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Guinea pig;Sensitivity: 1.875 ng/ml

Human Complement C3 (C3)

1-CSB-RP105994h
 • EUR 456.00
 • EUR 256.80
 • EUR 1570.80
 • EUR 672.00
 • EUR 1047.60
 • EUR 314.40
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Complement C3(C3),partial expressed in E.coli

Rat Complement C3 (C3)

1-CSB-YP360475RA
 • EUR 604.80
 • EUR 318.00
 • EUR 2198.40
 • EUR 915.60
 • EUR 1459.20
 • EUR 400.80
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Rat Complement C3(C3) ,partial expressed in Yeast

Mouse Complement C3 (C3)

1-CSB-EP365507MO
 • EUR 606.00
 • EUR 318.00
 • EUR 2192.40
 • EUR 919.20
 • EUR 1461.60
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Mouse Complement C3(C3),partial expressed in E.coli

Bovine Complement C3 (C3)

1-CSB-EP647263BO
 • EUR 733.20
 • EUR 370.80
 • EUR 2192.40
 • EUR 1126.80
 • EUR 1461.60
 • EUR 476.40
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Bovine Complement C3(C3),partial expressed in E.coli

Complement C3 (C3) Antibody

abx023305-10ml 10 ml
EUR 360

complement C3 (C3) Antibody

abx432531-200ul 200 ul
EUR 343.2

complement C3 (C3) Antibody

abx432532-200ul 200 ul
EUR 343.2

C3 Antibody / Complement C3

RQ4854 100ul
EUR 419

C3 Antibody / Complement C3

RQ6122 100 ug
EUR 419
Description: Complement component C3 plays a central role in the activation of complement system. Its activation is required for both classical and alternative complement activation pathways. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate alpha and beta subunits that form the mature protein, which is then further processed to generate numerous peptide products. The C3a peptide, also known as the C3a anaphylatoxin, modulates inflammation and possesses antimicrobial activity. Mutations in this gene are associated with atypical hemolytic uremic syndrome and age-related macular degeneration in human patients.

Pig Complement Component 3 (C3) CLIA Kit

20-abx492151
 • EUR 10282.80
 • EUR 5472.00
 • EUR 1262.40
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

C3 ELISA Kit| Guinea pig Complement Component 3 ELISA Kit

EF012601 96 Tests
EUR 826.8

Rabbit Complement C3 alpha chain, C3 ELISA KIT

ELI-02916Ra 96 Tests
EUR 1113.6

Complement C3 Assay Kit

abx098417-BeckmanR160ml1R215ml1 Beckman; R1: 60ml×1 R2: 15ml×1
EUR 322.8

Complement C3 Assay Kit

abx098417-Hitachi7020R140ml1R210ml1 Hitachi 7020; R1: 40ml×1 R2: 10ml×1
EUR 284.4

Complement C3 Assay Kit

abx098417-Hitachi7060R140ml1R210ml1 Hitachi 7060; R1: 40ml×1 R2: 10ml×1
EUR 284.4

Complement C3 Assay Kit

abx098417-Hitachi7170R140ml1R210ml1 Hitachi 7170; R1: 40ml×1 R2: 10ml×1
EUR 284.4

Complement C3 Assay Kit

abx098417-UniversalR132ml1R28ml1 Universal; R1: 32ml×1 R2: 8ml×1
EUR 284.4

Pig Complement Component 3 (C3) Protein

20-abx167518
 • EUR 844.80
 • EUR 343.20
 • EUR 2598.00
 • EUR 994.80
 • EUR 594.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Complement C3 Convertase (C3) Antibody

20-abx102334
 • EUR 427.20
 • EUR 159.60
 • EUR 1195.20
 • EUR 594.00
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Complement C3 Convertase (C3) Antibody

20-abx129535
 • EUR 493.20
 • EUR 159.60
 • EUR 1362.00
 • EUR 661.20
 • EUR 376.80
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Complement C3 Convertase (C3) Antibody

20-abx270259
 • EUR 560.40
 • EUR 644.40
 • EUR 326.40
 • EUR 978.00
 • EUR 427.20
 • 100 tests
 • 200 tests
 • 25 tests
 • 500 tests
 • 50 tests

Salmon Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-00294F1 96T
EUR 549.6

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-00624R1 96T
EUR 530.4

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-00624R2 48T
EUR 351.6

PoFAine Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-01214P1 96T
EUR 530.4

PoFAine Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-01214P2 48T
EUR 351.6

Rat Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-01760R1 96T
EUR 556.8

Rat Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-01760R2 48T
EUR 375.6

Human Complement C3 Convertase ELISA kit

E01C2699-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Complement C3 Convertase ELISA kit

E01C2699-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Complement C3 Convertase ELISA kit

E01C2699-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Fish Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E09727s-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Fish Complement 3, C3 in samples from serum, plasma. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Fish Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E09727s
 • EUR 1160.40
 • EUR 7110.00
 • EUR 3760.80
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Fish Complement 3, C3 in samples from serum, plasma. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Dog Complement 3(C3)ELISA Kit

CSB-EL003888DO-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Dog Complement 3 (C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Dog Complement 3(C3)ELISA Kit

1-CSB-EL003888DO
 • EUR 843.60
 • EUR 5811.60
 • EUR 3084.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Dog Complement 3(C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Monkey Complement 3(C3)ELISA Kit

CSB-E16528Mk-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Monkey Complement 3 (C3) in samples from serum, plasma, cell culture supernates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Monkey Complement 3(C3)ELISA Kit

1-CSB-E16528Mk
 • EUR 1080.00
 • EUR 6571.20
 • EUR 3480.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Monkey Complement 3(C3) in samples from serum, plasma, cell culture supernates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Goat Complement 3(C3)ELISA Kit

CSB-E16531G-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Goat Complement 3 (C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Goat Complement 3(C3)ELISA Kit

1-CSB-E16531G
 • EUR 843.60
 • EUR 5811.60
 • EUR 3084.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Goat Complement 3(C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Human Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E08665h-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitative sandwich ELISA kit for measuring Human Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, cell culture supernates, urine, saliva. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Human Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E08665h
 • EUR 722.40
 • EUR 5085.60
 • EUR 2707.20
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitative sandwich ELISA kit for measuring Human Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, cell culture supernates, urine, saliva. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rat Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E08666r-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Rat Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Rat Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E08666r
 • EUR 843.60
 • EUR 5811.60
 • EUR 3084.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Rat Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Mouse Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E08667m-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Mouse Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E08667m
 • EUR 843.60
 • EUR 5811.60
 • EUR 3084.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rabbit Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E08668Rb-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Rabbit Complement 3, C3 in samples from serum, plasma. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Rabbit Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E08668Rb
 • EUR 1160.40
 • EUR 7110.00
 • EUR 3760.80
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Rabbit Complement 3, C3 in samples from serum, plasma. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Mouse Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-02637M1 96T
EUR 591.6

Mouse Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-02637M2 48T
EUR 410.4

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-03810H1 96T
EUR 573.6

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-03810H2 48T
EUR 394.8

Goat Complement C3 Convertase ELISA kit

E06C2699-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Complement C3 Convertase ELISA kit

E06C2699-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Complement C3 Convertase ELISA kit

E06C2699-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Complement C3 Convertase ELISA kit

E02C2699-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Complement C3 Convertase ELISA kit

E02C2699-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Complement C3 Convertase ELISA kit

E02C2699-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Complement C3 Convertase ELISA kit

E04C2699-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Complement C3 Convertase ELISA kit

E04C2699-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Complement C3 Convertase ELISA kit

E04C2699-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement C3 Convertase ELISA kit

E08C2699-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement C3 Convertase ELISA kit

E08C2699-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement C3 Convertase ELISA kit

E08C2699-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Complement C3 Convertase ELISA kit

E03C2699-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Complement C3 Convertase ELISA kit

E03C2699-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Complement C3 Convertase ELISA kit

E03C2699-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Complement 3(C3)ELISA Kit

GA-E0167RT-48T 48T
EUR 380.4

Rat Complement 3(C3)ELISA Kit

GA-E0167RT-96T 96T
EUR 595.2

Human Complement 3(C3)ELISA Kit

GA-E0390HM-48T 48T
EUR 346.8

Human Complement 3(C3)ELISA Kit

GA-E0390HM-96T 96T
EUR 559.2

Mouse Complement 3(C3)ELISA Kit   

GA-E0445MS-48T 48T
EUR 403.2

Mouse Complement 3(C3)ELISA Kit   

GA-E0445MS-96T 96T
EUR 640.8

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

GA-E0056RB-48T 48T
EUR 391.2

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

GA-E0056RB-96T 96T
EUR 628.8

ELISA kit for Human Complement C3

EK2365 96 tests
EUR 643.2
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of Human Complement C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

ELISA kit for Bovine Complement C3

EK2367 96 tests
EUR 804
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of Bovine Complement C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

ELISA kit for Mouse Complement C3

EK2368 96 tests
EUR 663.6
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of Mouse Complement C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Affinitet av Mox-LDL till LF förhöjt med diplomet för oxidativ modifiering av LDL. Dessutom stoppade inte en extra MPO samspelet mellan Mox-LDL och LF. LF hämmar ackumulering av ldl-kolesterol i makrofager som upptäcks för Mox-LDL. De erhållna resultaten förstärker uppfattningen om LF -effektivitet som behandling i motsats till åderförkalkning.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Post

Cinnamomum zeylanicum Blume (Ceylon cinnamon) bark extract attenuates doxorubicin induced cardiotoxicity in Wistar rats

Cinnamomum zeylanicum Blume (Ceylon kanel) barkextrakt dämpar doxorubicininducerad kardiotoxicitet hos Wistar -råttorCinnamomum zeylanicum Blume (Ceylon kanel) barkextrakt dämpar doxorubicininducerad kardiotoxicitet hos Wistar -råttor

Antitumöreffekten av doxorubicin hindras av den kumulativa dosberoende kardiotoxiciteten som induceras av reaktiva syrearter under hela dess metabolism. Eftersom  Cinnamomum zeylanicum  har bekräftat antioxidantpotentialen, var målet med denna undersökning att undersöka den kardioskyddande