Trelagliptin lindrar lipopolysackarid (LPS) -inducerad inflammation och oxidativ stress vid akuta lungskade möss

Akut lungskada (ALI) är en akut sjukdom som saknar effektiva behandlingar, vilket leder till jämförelsevis överdriven sjuklighet och dödlighet. Den patologiska mekanismen för ALI rapporteras ha samband med extrem irritation och aktiverad oxidativ stress. Nuvarande undersöker mål för att analysera skyddsresultaten av DPP-Four-hämmaren Trelagliptin i motsats till lipopolysackarid (LPS) -inducerad ALI och den bakomliggande mekanismen. LPS användes för att inducera ALI -möss mode.
 
Den patologiska situationen för ALI -möss utvärderades med användning av  MPO  -träningsanalys, detektering av lungfuktighet till torrvikt och HE -färgning på lungvävnaderna. Lungoperationen bedömdes med hjälp av en spirometer. Det oxidativa stresssteget i lungvävnaderna kontrollerades med MDA -mätning och GPx -detektion med användning av industriella kit.
 
Leukocyt- och neutrofiltalet hade bestämts med hjälp av en hemocytometer och proteinets fulla fokus inom BALF detekterades med användning av en bikinchoninsyrateknik. Uttrycksintervallen för TNF-a, IL-6 och CXCL2 i lungvävnaderna hade utvärderats med användning av qRT-PCR och  ELISA .
 
Western blot-utvärdering användes för att ta reda på uttrycksintervallen för TLR4 och p-NF-KB p65. LPS-inducerad förhöjd  MPO-  övning, lungfuktighet till torrviktsförhållande, luftvägsresistens (RAW), alla typer av leukocyter och neutrofiler, tillverkning av inflammatoriska komponenter, minskad lungdynamisk efterlevnad (Cdyn) och maximal expiratorisk cirkulation (PEF) och ett förvärrat histopatologiskt tillstånd (jämförbart med störd alveolär konstruktion, viktigt pulmonärt interstitiellt ödem och ett stort antal röda blodceller och inflammatoriska celler i alveolär kavitet) hade avsevärt reverserats genom administrering av Trelagliptin.
 
TLR4/NF-KB signaleringsvägen aktiverades och oxidativ stress inducerades genom stimulering med LPS; dock hade varje resultat undertryckts genom administrering av Trelagliptin. Trelagliptin kan lindra LPS-inducerad irritation och oxidativ stress hos möss med akuta lungskador.

Diammoniumglycyrrhizinat lipidligand förbättrar lipopolysackaridinducerad akut lungskada genom modulering av vaskulär endotelbarriär

Avsikten med den aktuella undersökningen var att analysera konsekvenserna av diammonium glycyrrhizinate lipid ligand (DGLL) terapi på akut lungskada (ALI) och lungödem inducerat av lipopolysackarid (LPS) hos Sprague-Dawley råttor. Råttor erhöll oralt 30, 60 och 120 mg/kg DGLL. Efter 1 timma fastställdes ALI -mannequin från råtta med LPS (10 mg/kg) intraperitoneal injektion. Efter 6 timmar utvärderades lungskada med användning av hematoxylin- och eosinfärgningsmetoder.
 
Lungödem utvärderades med användning av lung-våt-torr-viktförhållande, proteinkoncentrationer i bronchoalveolär sköljvätska (BALF) och Evans blue (EB) extravasation i lungvävnad. Uttrycksområdena för tumörnekrosfråga (TNF) -α och interleukin (IL) -1p i lungvävnader hade mätts med  ELISA . Myeloperoxidas ( MPO ) uttrycksintervall hade detekterats genom immunhistokemisk färgning.
 
Western blotting användes för att mäta expressionsstadiet modifieringar av intercellulär vidhäftningsmolekyl (ICAM) -1, förutom vidhäftande och tighta övergångsproteiner, tillsammans med vaskulärt endotel (VE) -cadherin, zonula occludens (ZO) -1, occludin och junctional vidhäftningsmolekyl (JAM) -1 som hade varit relaterad till lungirritation och mikrovaskulär permeabilitet. DGLL-terapi lindrade avsevärt ALI inducerat av LPS, vilket demonstrerades genom rabatt på  MPO- positiva celler och uttrycksintervall för TNF-α, IL-1β och ICAM-1 i lungvävnader från råtta.
 
Förutom att DGLL upphävde LPS-inducerat lungödem, minskade proteinfokus i BALF och sänkte EB-extravasation. DGLL reverserade dessutom det sänkta uttrycket av VE-cadherin och tight junction-proteiner, tillsammans med ZO-1, occludin och JAM-1 i lungvävnaderna som orsakas av LPS.
 
Sammanfattningsvis avslöjar DGLL en skyddande effekt på LPS-inducerad råtta ALI, vilket är relaterat till hämning av inflammatorisk cellinfiltration och mikrovaskulär barriärstörning. De nuvarande resultaten presenterar en teoretisk grund för DGLL -apparaten för potentiell vetenskaplig terapi av ALI.

Madecassoside skyddar mot LPS-inducerad akut lungskada  genom att  hämma TLR4/NF-κB-aktivering och blod-luftbarriärpermeabilitet

Madecassoside (MA), en viktig ingrediens i  Centella asiatica , har rapporterats uppvisa ett brett spektrum av bioaktiviteter, tillsammans med antipulmonell fibros och antiinflammatoriska resultat. Just här syftade vi till att belysa skyddsresultaten och underliggande mekanismer för MA på LPS-inducerad akut lungskada (ALI). Mössen hade hanterats med MA i en vecka, varefter intratrakealt LPS erhölls för att fastställa ALI -skyltdockan.
 
Därefter utvärderade vi de patologiska modifieringarna genom hematoxylin- och eosinfärgning och mätte graderna av proinflammatoriska cytokiner och myeloperoxidas ( MPO ) med  ELISA , transkriptionsstadiet av tight junction-proteiner med qRT-PCR, förutom uttrycket av Toll-liknande receptor4/Nuclear utfärda kappa-B (TLR4/NF-κB) -väg med Western blot. Resultaten bekräftade att MA avsevärt hämmade LPS-inducerade patologiska skador, lungödem,  MPO och proinflammatoriska cytokiner.
 
Trelagliptin lindrar lipopolysackarid (LPS) -inducerad inflammation och oxidativ stress vid akuta lungskade möss
 
Dessutom reparerade MA tydligt alveolär epitelintegritet som visades genom minskad utsöndring av fullständiga proteiner inom BALF och förbättrat mRNA-uttryck för täta korsningar som Occludin och zonula occludens-1 (ZO-1) utvärderas till LPS. Ytterligare analys bekräftade att LPS-stimulering aktiverade TLR4/NF-κB-signalvägen och aktiveringen hämmades av MA.
 
Sammanfattningsvis indikerade denna information att MA hade skyddande resultat i motsats till LPS-inducerad ALI. De terapeutiska mekanismerna kan också relateras till minskning av alveolär epitelpermeabilitet och inflammatoriskt svar  genom att undertrycka aktiveringen av TLR4/NF-KB-vägen.

Bindning av laktoferrin till golvet i lågdensitetslipoproteiner modifierade av myeloperoxidas förhindrar intracellulär ldl-kolesterolackumulering av humana blodmonocyter

Myeloperoxidas ( MPO ) är exklusivt heminnehållande peroxidas som kan katalysera bildning av hypoklorsyra (HOCl). Robust samspel av  MPO  med lågdensitetslipoproteiner (LDL) främjar proaterogen modifiering av LDL med HOCl. Det så kallade  MPO- modifierade LDL (Mox-LDL) ackumuleras i makrofager med bildning av skumceller, vilket är det patognomiska symptomet på åderförkalkning. En lovande metod för profylax och botemedel mot åderförkalkning försöker hitta behandlingar som stoppar modifiering eller ackumulering av LDL i makrofager.
 
Laktoferrin (LF) har ett antal mjukvarufaktorer för viktproblempatogenes. Vi siktade på att kontrollera LF-bindning till Mox-LDL och deras ackumulering i monocyter omarbetade till makrofager. Genom att använda golvplasmonresonans och  ELISA-  metoder märkte vi inget LF-samspel med intakt LDL, medan Mox-LDL starkt interagerade med LF.

Pig Complement C3 Convertase ELISA kit

E07C2699-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Complement C3 Convertase ELISA kit

E07C2699-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Complement C3 Convertase ELISA kit

E07C2699-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

ELISA kit for Pig Complement 3 (C3)

KTE80205-48T 48T
EUR 424.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Pig Complement 3 (C3) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Pig Complement 3 (C3)

KTE80205-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2702.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Pig Complement 3 (C3) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Pig Complement 3 (C3)

KTE80205-96T 96T
EUR 686.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Pig Complement 3 (C3) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Pig Complement C3 Convertase (C3 Convertase) ELISA Kit

EKN51851-48T 48T
EUR 373.38

Pig Complement C3 Convertase (C3 Convertase) ELISA Kit

EKN51851-5x96T 5x96T
EUR 2533.65

Pig Complement C3 Convertase (C3 Convertase) ELISA Kit

EKN51851-96T 96T
EUR 533.4

Pig Complement C3 Convertase (C3 Convertase) ELISA Kit

EKU10740-48T 48T
EUR 600.25

Pig Complement C3 Convertase (C3 Convertase) ELISA Kit

EKU10740-5x96T 5x96T
EUR 4073.13

Pig Complement C3 Convertase (C3 Convertase) ELISA Kit

EKU10740-96T 96T
EUR 857.5

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

abx255445-96tests 96 tests
EUR 904.8

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

20-abx154896
 • EUR 9174.00
 • EUR 4888.80
 • EUR 1130.40
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

abx051900-96tests 96 tests
EUR 904.8

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Po-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 6117.62
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Po-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 608.98
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Po-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 818.54
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Po-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3323.45
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

4-SEA861Po
 • EUR 6178.80
 • EUR 3264.00
 • EUR 819.60
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Pig Complement Component 3 (C3) in samples from Serum, plasma and other biological fluids. with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

EKN44495-48T 48T
EUR 409.22

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

EKN44495-5x96T 5x96T
EUR 2776.85

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

EKN44495-96T 96T
EUR 584.6

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

EKU03384-48T 48T
EUR 600.25

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

EKU03384-5x96T 5x96T
EUR 4073.13

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

EKU03384-96T 96T
EUR 857.5

Pig C3(Complement Component 3) ELISA Kit

ELK5731-48T 48T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Pig C3. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Pig C3. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Pig C3, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Pig C3 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Pig C3(Complement Component 3) ELISA Kit

ELK5731-96T 96T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Pig C3. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Pig C3. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Pig C3, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Pig C3 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Pig Complement C3 Convertase (C3c) ELISA Kit

abx360972-96tests 96 tests
EUR 990

Rat C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0136Ra 1 Kit
EUR 685.2

Rat Complement C3 (C3) ELISA Kit

RK07366 96T
EUR 280

Complement C3 ELISA kit

55R-1888 1 kit
EUR 891.6
Description: ELISA kit for the detection of Complement C3 in the research laboratory

Guinea pig Complement C3 Convertase ELISA kit

E05C2699-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Complement C3 Convertase ELISA kit

E05C2699-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Complement C3 Convertase ELISA kit

E05C2699-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0314Hu 1 Kit
EUR 675.6

Mouse C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0195Mo 1 Kit
EUR 685.2

Human Complement C3, C3 ELISA KIT

ELI-02915h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Complement C3, C3 ELISA KIT

ELI-02917m 96 Tests
EUR 1038

Mouse C3(Complement C3) ELISA Kit

EM0319 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Mus ;Sensitivity: 1.875 ng/ml

Human C3(Complement C3) ELISA Kit

EH0661 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 4.688 ng/ml

Human C3(Complement C3) ELISA Kit

EKF57200-48T 48T
EUR 396.9

Human C3(Complement C3) ELISA Kit

EKF57200-5x96T 5x96T
EUR 2693.25

Human C3(Complement C3) ELISA Kit

EKF57200-96T 96T
EUR 567

Mouse C3(Complement C3) ELISA Kit

EKF58702-48T 48T
EUR 396.9

Mouse C3(Complement C3) ELISA Kit

EKF58702-5x96T 5x96T
EUR 2693.25

Mouse C3(Complement C3) ELISA Kit

EKF58702-96T 96T
EUR 567

Monkey C3(Complement C3) ELISA Kit

EMK0109 96T
EUR 681.12
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Ape;Sensitivity: 3.75 ng/ml

Bovine C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0043Bo 1 Kit
EUR 860.4

Bovine Complement C3, C3 ELISA KIT

ELI-02912b 96 Tests
EUR 1113.6

ELISA kit for Pig C3 (Complement Component 3)

ELK5731 1 plate of 96 wells
EUR 631.2
Description: A sandwich ELISA kit for detection of Complement Component 3 from Pig in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

Guinea pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

abx250096-96tests 96 tests
EUR 943.2

Guinea pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

abx576774-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Guinea pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Gu-48T 48T
EUR 658.8
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Guinea pig Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Guinea pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Gu-96T 96T
EUR 861.6
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Guinea pig Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Guinea pig C3(Complement Component 3) ELISA Kit

EGP0006 96T
EUR 681.12
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Guinea pig;Sensitivity: 1.875 ng/ml

Guinea pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Gu-48Tests 48 Tests
EUR 699.6

Guinea pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Gu-96Tests 96 Tests
EUR 973.2

Guinea pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RD-C3-Gu-48Tests 48 Tests
EUR 668.4

Guinea pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RD-C3-Gu-96Tests 96 Tests
EUR 930

Guinea pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Gu-48T 48T
EUR 512.1
Description: serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Guinea pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Gu-96T 96T
EUR 731.5
Description: serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Guinea pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DL-C3-Gu 96T
EUR 475
Description: serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Guinea pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Gu 96T
EUR 499
Description: serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Guinea Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

IGPC3KT each
EUR 565
Description: Guinea Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

Guinea pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RD-C3-Gu-48T 48T
EUR 487.7
Description: serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Guinea pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RD-C3-Gu-96T 96T
EUR 696.7
Description: serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Guinea pig C3(Complement Component 3) ELISA Kit

ELK0568-48T 48T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Guinea pig C3. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Guinea pig C3. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Guinea pig C3, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Guinea pig C3 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Guinea pig C3(Complement Component 3) ELISA Kit

ELK0568-96T 96T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Guinea pig C3. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Guinea pig C3. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Guinea pig C3, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Guinea pig C3 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

C3 ELISA Kit| Mouse Complement C3 ELISA Kit

EF012781 96 Tests
EUR 826.8

C3 ELISA Kit| Monkey Complement C3 ELISA Kit

EF012769 96 Tests
EUR 826.8

Guinea pig Complement C3 Convertase (C3c) ELISA Kit

abx358175-96tests 96 tests
EUR 990

Guinea pig Complement C3 Convertase(C3c) ELISA Kit

NSL1051Gp 96T
EUR 528

C3 ELISA Kit| Guinea pig Complement Component 3 ELISA Kit

EF012601 96 Tests
EUR 826.8

Rat Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-01760R1 96T
EUR 556.8

Rat Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-01760R2 48T
EUR 375.6

Rat Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E08666r-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Rat Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Rat Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E08666r
 • EUR 843.60
 • EUR 5811.60
 • EUR 3084.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Rat Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Dog Complement 3(C3)ELISA Kit

CSB-EL003888DO-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Dog Complement 3 (C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Dog Complement 3(C3)ELISA Kit

1-CSB-EL003888DO
 • EUR 843.60
 • EUR 5811.60
 • EUR 3084.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Dog Complement 3(C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rat Complement 3(C3)ELISA Kit

GA-E0167RT-48T 48T
EUR 380.4

Rat Complement 3(C3)ELISA Kit

GA-E0167RT-96T 96T
EUR 595.2

Rat Complement 3(C3)ELISA Kit

QY-E11485 96T
EUR 448.8

Dog Complement 3(C3)ELISA Kit

EKC32028-48T 48T
EUR 474.04

Dog Complement 3(C3)ELISA Kit

EKC32028-5x96T 5x96T
EUR 3216.7

Dog Complement 3(C3)ELISA Kit

EKC32028-96T 96T
EUR 677.2

Rat C3 (Complement 3) ELISA Kit

EKE62067-5x96T 5x96T
EUR 3124.08

Rat C3 (Complement 3) ELISA Kit

EKE62067-96T 96T
EUR 657.7

Rat Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC38878-48T 48T
EUR 474.04

Rat Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC38878-5x96T 5x96T
EUR 3216.7

Rat Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC38878-96T 96T
EUR 677.2

Rat Complement 3,C3 ELISA Kit

YLA0344RA-48T 48T
EUR 465

Rat Complement 3,C3 ELISA Kit

YLA0344RA-96T 96T
EUR 600

Rat Complement 3,C3 ELISA Kit

SL0187Ra -
EUR 498

Rat Complement 3(C3) ELISA Kit

NSL0651r 96 Tests
EUR 498

Fish Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E09727s-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Fish Complement 3, C3 in samples from serum, plasma. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Fish Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E09727s
 • EUR 1160.40
 • EUR 7110.00
 • EUR 3760.80
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Fish Complement 3, C3 in samples from serum, plasma. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Goat Complement 3(C3)ELISA Kit

CSB-E16531G-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Goat Complement 3 (C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Goat Complement 3(C3)ELISA Kit

1-CSB-E16531G
 • EUR 843.60
 • EUR 5811.60
 • EUR 3084.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Goat Complement 3(C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Fish Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC32147-48T 48T
EUR 647.15

Fish Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC32147-5x96T 5x96T
EUR 4391.38

Fish Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC32147-96T 96T
EUR 924.5

Fish Complement 3(C3)ELISA Kit

YLA0063FI-48T 48T
EUR 547.5

Fish Complement 3(C3)ELISA Kit

YLA0063FI-96T 96T
EUR 637.5

Fish Complement 3,C3 ELISA Kit

SL0006FI -
EUR 528

Goat Complement 3(C3) ELISA Kit

NSL1114Gt 96T
EUR 528

Pig Complement 1q ELISA kit

E07C0011-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Complement 1q in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Complement 1q ELISA kit

E07C0011-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Complement 1q in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Complement 1q ELISA kit

E07C0011-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Complement 1q in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Complement 4 ELISA kit

E07C0012-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Complement 4 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Complement 4 ELISA kit

E07C0012-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Complement 4 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Complement 4 ELISA kit

E07C0012-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Complement 4 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

201-12-0374 96 tests
EUR 528
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Mouse Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-02637M1 96T
EUR 591.6

Mouse Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-02637M2 48T
EUR 410.4

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-03810H1 96T
EUR 573.6

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-03810H2 48T
EUR 394.8

Human Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E08665h-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitative sandwich ELISA kit for measuring Human Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, cell culture supernates, urine, saliva. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Human Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E08665h
 • EUR 722.40
 • EUR 5085.60
 • EUR 2707.20
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitative sandwich ELISA kit for measuring Human Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, cell culture supernates, urine, saliva. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Mouse Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E08667m-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Mouse Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E08667m
 • EUR 843.60
 • EUR 5811.60
 • EUR 3084.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Human Complement 3(C3)ELISA Kit

GA-E0390HM-48T 48T
EUR 346.8

Human Complement 3(C3)ELISA Kit

GA-E0390HM-96T 96T
EUR 559.2

Mouse Complement 3(C3)ELISA Kit   

GA-E0445MS-48T 48T
EUR 403.2

Mouse Complement 3(C3)ELISA Kit   

GA-E0445MS-96T 96T
EUR 640.8

Mouse Complement 3(C3)ELISA Kit

QY-E20366 96T
EUR 433.2

Human Complement 3(C3)ELISA Kit

QY-E04093 96T
EUR 433.2

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

YLA1145HU-48T 48T
EUR 435

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

YLA1145HU-96T 96T
EUR 562.5

Human C3 (Complement 3) ELISA Kit

EKE60524-5x96T 5x96T
EUR 3124.08

Human C3 (Complement 3) ELISA Kit

EKE60524-96T 96T
EUR 657.7

Mouse Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC36625-48T 48T
EUR 474.04

Mouse Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC36625-5x96T 5x96T
EUR 3216.7

Mouse Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC36625-96T 96T
EUR 677.2

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC40495-48T 48T
EUR 412.02

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC40495-5x96T 5x96T
EUR 2795.85

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC40495-96T 96T
EUR 588.6

Mouse Complement 3,C3 ELISA Kit   

YLA0541MO-48T 48T
EUR 465

Mouse Complement 3,C3 ELISA Kit   

YLA0541MO-96T 96T
EUR 600

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

SL0502Hu 96 Tests
EUR 468

Mouse Complement 3,C3 ELISA Kit

SL0147Mo -
EUR 528

Human Complement 3 (C3) ELISA Kit

NSL2237Hu 96 wells
EUR 468

Salmon Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-00294F1 96T
EUR 549.6

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-00624R1 96T
EUR 530.4

Affinitet av Mox-LDL till LF förhöjt med diplomet för oxidativ modifiering av LDL. Dessutom stoppade inte en extra MPO samspelet mellan Mox-LDL och LF. LF hämmar ackumulering av ldl-kolesterol i makrofager som upptäcks för Mox-LDL. De erhållna resultaten förstärker uppfattningen om LF -effektivitet som behandling i motsats till åderförkalkning.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Post