Trelagliptin lindrar lipopolysackarid (LPS) -inducerad inflammation och oxidativ stress vid akuta lungskade möss

Akut lungskada (ALI) är en akut sjukdom som saknar effektiva behandlingar, vilket leder till jämförelsevis överdriven sjuklighet och dödlighet. Den patologiska mekanismen för ALI rapporteras ha samband med extrem irritation och aktiverad oxidativ stress. Nuvarande undersöker mål för att analysera skyddsresultaten av DPP-Four-hämmaren Trelagliptin i motsats till lipopolysackarid (LPS) -inducerad ALI och den bakomliggande mekanismen. LPS användes för att inducera ALI -möss mode.
 
Den patologiska situationen för ALI -möss utvärderades med användning av  MPO  -träningsanalys, detektering av lungfuktighet till torrvikt och HE -färgning på lungvävnaderna. Lungoperationen bedömdes med hjälp av en spirometer. Det oxidativa stresssteget i lungvävnaderna kontrollerades med MDA -mätning och GPx -detektion med användning av industriella kit.
 
Leukocyt- och neutrofiltalet hade bestämts med hjälp av en hemocytometer och proteinets fulla fokus inom BALF detekterades med användning av en bikinchoninsyrateknik. Uttrycksintervallen för TNF-a, IL-6 och CXCL2 i lungvävnaderna hade utvärderats med användning av qRT-PCR och  ELISA .
 
Western blot-utvärdering användes för att ta reda på uttrycksintervallen för TLR4 och p-NF-KB p65. LPS-inducerad förhöjd  MPO-  övning, lungfuktighet till torrviktsförhållande, luftvägsresistens (RAW), alla typer av leukocyter och neutrofiler, tillverkning av inflammatoriska komponenter, minskad lungdynamisk efterlevnad (Cdyn) och maximal expiratorisk cirkulation (PEF) och ett förvärrat histopatologiskt tillstånd (jämförbart med störd alveolär konstruktion, viktigt pulmonärt interstitiellt ödem och ett stort antal röda blodceller och inflammatoriska celler i alveolär kavitet) hade avsevärt reverserats genom administrering av Trelagliptin.
 
TLR4/NF-KB signaleringsvägen aktiverades och oxidativ stress inducerades genom stimulering med LPS; dock hade varje resultat undertryckts genom administrering av Trelagliptin. Trelagliptin kan lindra LPS-inducerad irritation och oxidativ stress hos möss med akuta lungskador.

Diammoniumglycyrrhizinat lipidligand förbättrar lipopolysackaridinducerad akut lungskada genom modulering av vaskulär endotelbarriär

Avsikten med den aktuella undersökningen var att analysera konsekvenserna av diammonium glycyrrhizinate lipid ligand (DGLL) terapi på akut lungskada (ALI) och lungödem inducerat av lipopolysackarid (LPS) hos Sprague-Dawley råttor. Råttor erhöll oralt 30, 60 och 120 mg/kg DGLL. Efter 1 timma fastställdes ALI -mannequin från råtta med LPS (10 mg/kg) intraperitoneal injektion. Efter 6 timmar utvärderades lungskada med användning av hematoxylin- och eosinfärgningsmetoder.
 
Lungödem utvärderades med användning av lung-våt-torr-viktförhållande, proteinkoncentrationer i bronchoalveolär sköljvätska (BALF) och Evans blue (EB) extravasation i lungvävnad. Uttrycksområdena för tumörnekrosfråga (TNF) -α och interleukin (IL) -1p i lungvävnader hade mätts med  ELISA . Myeloperoxidas ( MPO ) uttrycksintervall hade detekterats genom immunhistokemisk färgning.
 
Western blotting användes för att mäta expressionsstadiet modifieringar av intercellulär vidhäftningsmolekyl (ICAM) -1, förutom vidhäftande och tighta övergångsproteiner, tillsammans med vaskulärt endotel (VE) -cadherin, zonula occludens (ZO) -1, occludin och junctional vidhäftningsmolekyl (JAM) -1 som hade varit relaterad till lungirritation och mikrovaskulär permeabilitet. DGLL-terapi lindrade avsevärt ALI inducerat av LPS, vilket demonstrerades genom rabatt på  MPO- positiva celler och uttrycksintervall för TNF-α, IL-1β och ICAM-1 i lungvävnader från råtta.
 
Förutom att DGLL upphävde LPS-inducerat lungödem, minskade proteinfokus i BALF och sänkte EB-extravasation. DGLL reverserade dessutom det sänkta uttrycket av VE-cadherin och tight junction-proteiner, tillsammans med ZO-1, occludin och JAM-1 i lungvävnaderna som orsakas av LPS.
 
Sammanfattningsvis avslöjar DGLL en skyddande effekt på LPS-inducerad råtta ALI, vilket är relaterat till hämning av inflammatorisk cellinfiltration och mikrovaskulär barriärstörning. De nuvarande resultaten presenterar en teoretisk grund för DGLL -apparaten för potentiell vetenskaplig terapi av ALI.

Madecassoside skyddar mot LPS-inducerad akut lungskada  genom att  hämma TLR4/NF-κB-aktivering och blod-luftbarriärpermeabilitet

Madecassoside (MA), en viktig ingrediens i  Centella asiatica , har rapporterats uppvisa ett brett spektrum av bioaktiviteter, tillsammans med antipulmonell fibros och antiinflammatoriska resultat. Just här syftade vi till att belysa skyddsresultaten och underliggande mekanismer för MA på LPS-inducerad akut lungskada (ALI). Mössen hade hanterats med MA i en vecka, varefter intratrakealt LPS erhölls för att fastställa ALI -skyltdockan.
 
Därefter utvärderade vi de patologiska modifieringarna genom hematoxylin- och eosinfärgning och mätte graderna av proinflammatoriska cytokiner och myeloperoxidas ( MPO ) med  ELISA , transkriptionsstadiet av tight junction-proteiner med qRT-PCR, förutom uttrycket av Toll-liknande receptor4/Nuclear utfärda kappa-B (TLR4/NF-κB) -väg med Western blot. Resultaten bekräftade att MA avsevärt hämmade LPS-inducerade patologiska skador, lungödem,  MPO och proinflammatoriska cytokiner.
 
Trelagliptin lindrar lipopolysackarid (LPS) -inducerad inflammation och oxidativ stress vid akuta lungskade möss
 
Dessutom reparerade MA tydligt alveolär epitelintegritet som visades genom minskad utsöndring av fullständiga proteiner inom BALF och förbättrat mRNA-uttryck för täta korsningar som Occludin och zonula occludens-1 (ZO-1) utvärderas till LPS. Ytterligare analys bekräftade att LPS-stimulering aktiverade TLR4/NF-κB-signalvägen och aktiveringen hämmades av MA.
 
Sammanfattningsvis indikerade denna information att MA hade skyddande resultat i motsats till LPS-inducerad ALI. De terapeutiska mekanismerna kan också relateras till minskning av alveolär epitelpermeabilitet och inflammatoriskt svar  genom att undertrycka aktiveringen av TLR4/NF-KB-vägen.

Bindning av laktoferrin till golvet i lågdensitetslipoproteiner modifierade av myeloperoxidas förhindrar intracellulär ldl-kolesterolackumulering av humana blodmonocyter

Myeloperoxidas ( MPO ) är exklusivt heminnehållande peroxidas som kan katalysera bildning av hypoklorsyra (HOCl). Robust samspel av  MPO  med lågdensitetslipoproteiner (LDL) främjar proaterogen modifiering av LDL med HOCl. Det så kallade  MPO- modifierade LDL (Mox-LDL) ackumuleras i makrofager med bildning av skumceller, vilket är det patognomiska symptomet på åderförkalkning. En lovande metod för profylax och botemedel mot åderförkalkning försöker hitta behandlingar som stoppar modifiering eller ackumulering av LDL i makrofager.
 
Laktoferrin (LF) har ett antal mjukvarufaktorer för viktproblempatogenes. Vi siktade på att kontrollera LF-bindning till Mox-LDL och deras ackumulering i monocyter omarbetade till makrofager. Genom att använda golvplasmonresonans och  ELISA-  metoder märkte vi inget LF-samspel med intakt LDL, medan Mox-LDL starkt interagerade med LF.

Chicken Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RD-C3-Ch-96Tests 96 Tests
EUR 709

Human Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RD-C3-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 362

Human Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RD-C3-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 496

Mouse Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RD-C3-Mu-48Tests 48 Tests
EUR 489

Mouse Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RD-C3-Mu-96Tests 96 Tests
EUR 677

Porcine Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RD-C3-p-48Tests 48 Tests
EUR 555

Porcine Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RD-C3-p-96Tests 96 Tests
EUR 771

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RD-C3-Ra-48Tests 48 Tests
EUR 511

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RD-C3-Ra-96Tests 96 Tests
EUR 709

Chicken Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Ch-48T 48T
EUR 508
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Chicken Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Chicken Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Ch-96T 96T
EUR 661
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Chicken Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Human Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Hu-48T 48T
EUR 376
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Human Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Hu-96T 96T
EUR 480
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Mouse Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Mu-48T 48T
EUR 489
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Mouse Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Mu-96T 96T
EUR 635
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Porcine Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-p-48T 48T
EUR 547
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Porcine Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Porcine Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-p-96T 96T
EUR 715
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Porcine Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Ra-48T 48T
EUR 508
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Ra-96T 96T
EUR 661
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Chicken Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Ch-48Tests 48 Tests
EUR 534

Chicken Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Ch-96Tests 96 Tests
EUR 742

Human Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 378

Human Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 519

Mouse Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Mu-48Tests 48 Tests
EUR 511

Mouse Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Mu-96Tests 96 Tests
EUR 709

Porcine Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-p-48Tests 48 Tests
EUR 580

Porcine Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-p-96Tests 96 Tests
EUR 807

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Ra-48Tests 48 Tests
EUR 534

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Ra-96Tests 96 Tests
EUR 742

Pig Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E06920p-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Pig Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Pig Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E06920p
 • EUR 703.00
 • EUR 4843.00
 • EUR 2570.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Pig Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Pig Complement C3 Convertase ELISA kit

E07C2699-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Complement C3 Convertase ELISA kit

E07C2699-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Complement C3 Convertase ELISA kit

E07C2699-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Bovine C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0043Bo 1 Kit
EUR 717

Rat C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0136Ra 1 Kit
EUR 571

Mouse C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0195Mo 1 Kit
EUR 571

Human C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0314Hu 1 Kit
EUR 563

Mouse C3(Complement C3) ELISA Kit

EM0319 96T
EUR 524.1
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Mus ;Sensitivity: 1.875 ng/ml

Human C3(Complement C3) ELISA Kit

EH0661 96T
EUR 524.1
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 4.688 ng/ml

Monkey C3(Complement C3) ELISA Kit

EMK0109 96T
EUR 567.6
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Ape;Sensitivity: 3.75 ng/ml

Bovine Complement C3, C3 ELISA KIT

ELI-02912b 96 Tests
EUR 928

Human Complement C3, C3 ELISA KIT

ELI-02915h 96 Tests
EUR 824

Mouse Complement C3, C3 ELISA KIT

ELI-02917m 96 Tests
EUR 865

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Po-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5098.02
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Po-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 507.48
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Po-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 682.12
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Po-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2769.54
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

4-SEA861Po
 • EUR 5149.00
 • EUR 2720.00
 • EUR 683.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Pig Complement Component 3 (C3) in samples from Serum, plasma and other biological fluids. with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

ELISA kit for Pig Complement 3 (C3)

KTE80205-48T 48T
EUR 354
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Pig Complement 3 (C3) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Pig Complement 3 (C3)

KTE80205-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2252
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Pig Complement 3 (C3) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Pig Complement 3 (C3)

KTE80205-96T 96T
EUR 572
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Pig Complement 3 (C3) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Pig Complement C3 Convertase (C3c) ELISA Kit

abx360972-96tests 96 tests
EUR 825

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

abx051900-96tests 96 tests
EUR 754

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

20-abx154896
 • EUR 7645.00
 • EUR 4074.00
 • EUR 942.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

abx255445-96tests 96 tests
EUR 754

Guinea pig Complement C3 Convertase ELISA kit

E05C2699-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Complement C3 Convertase ELISA kit

E05C2699-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Complement C3 Convertase ELISA kit

E05C2699-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Complement C3 ELISA kit

55R-1888 1 kit
EUR 743
Description: ELISA kit for the detection of Complement C3 in the research laboratory

C3 ELISA Kit| Monkey Complement C3 ELISA Kit

EF012769 96 Tests
EUR 689

C3 ELISA Kit| Mouse Complement C3 ELISA Kit

EF012781 96 Tests
EUR 689

Human Complement C3 (C3)

1-CSB-RP105994h
 • EUR 380.00
 • EUR 214.00
 • EUR 1309.00
 • EUR 560.00
 • EUR 873.00
 • EUR 262.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Complement C3(C3),partial expressed in E.coli

Rat Complement C3 (C3)

1-CSB-YP360475RA
 • EUR 504.00
 • EUR 265.00
 • EUR 1832.00
 • EUR 763.00
 • EUR 1216.00
 • EUR 334.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Rat Complement C3(C3) ,partial expressed in Yeast

Mouse Complement C3 (C3)

1-CSB-EP365507MO
 • EUR 505.00
 • EUR 265.00
 • EUR 1827.00
 • EUR 766.00
 • EUR 1218.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Mouse Complement C3(C3),partial expressed in E.coli

Bovine Complement C3 (C3)

1-CSB-EP647263BO
 • EUR 611.00
 • EUR 309.00
 • EUR 1827.00
 • EUR 939.00
 • EUR 1218.00
 • EUR 397.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Bovine Complement C3(C3),partial expressed in E.coli

Complement C3 (C3) Antibody

abx023305-10ml 10 ml
EUR 300

complement C3 (C3) Antibody

abx432531-200ul 200 ul
EUR 286

complement C3 (C3) Antibody

abx432532-200ul 200 ul
EUR 286

ELISA kit for Pig C3 (Complement Component 3)

ELK5731 1 plate of 96 wells
EUR 526
Description: A sandwich ELISA kit for detection of Complement Component 3 from Pig in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

Guinea pig Complement C3 Convertase (C3c) ELISA Kit

abx358175-96tests 96 tests
EUR 825

Guinea pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

abx576774-96tests 96 tests
EUR 911

Guinea pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

abx250096-96tests 96 tests
EUR 786

Guinea pig C3(Complement Component 3) ELISA Kit

EGP0006 96T
EUR 567.6
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Guinea pig;Sensitivity: 1.875 ng/ml

Pig Complement Component 3 (C3) CLIA Kit

20-abx492151
 • EUR 8569.00
 • EUR 4560.00
 • EUR 1052.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rabbit Complement C3 alpha chain, C3 ELISA KIT

ELI-02916Ra 96 Tests
EUR 928

C3 ELISA Kit| Guinea pig Complement Component 3 ELISA Kit

EF012601 96 Tests
EUR 689

Complement C3 Assay Kit

abx098417-BeckmanR160ml1R215ml1 Beckman; R1: 60ml×1 R2: 15ml×1
EUR 269

Complement C3 Assay Kit

abx098417-Hitachi7020R140ml1R210ml1 Hitachi 7020; R1: 40ml×1 R2: 10ml×1
EUR 237

Complement C3 Assay Kit

abx098417-Hitachi7060R140ml1R210ml1 Hitachi 7060; R1: 40ml×1 R2: 10ml×1
EUR 237

Complement C3 Assay Kit

abx098417-Hitachi7170R140ml1R210ml1 Hitachi 7170; R1: 40ml×1 R2: 10ml×1
EUR 237

Complement C3 Assay Kit

abx098417-UniversalR132ml1R28ml1 Universal; R1: 32ml×1 R2: 8ml×1
EUR 237

Pig Complement Component 3 (C3) Protein

20-abx167518
 • EUR 704.00
 • EUR 286.00
 • EUR 2165.00
 • EUR 829.00
 • EUR 495.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Complement C3 Convertase (C3) Antibody

20-abx129535
 • EUR 411.00
 • EUR 133.00
 • EUR 1135.00
 • EUR 551.00
 • EUR 314.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Complement C3 Convertase (C3) Antibody

20-abx102334
 • EUR 356.00
 • EUR 133.00
 • EUR 996.00
 • EUR 495.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Complement C3 Convertase (C3) Antibody

20-abx270259
 • EUR 467.00
 • EUR 537.00
 • EUR 272.00
 • EUR 815.00
 • EUR 356.00
 • 100 tests
 • 200 tests
 • 25 tests
 • 500 tests
 • 50 tests

Complement C3 antibody

10R-7446 100 ul
EUR 393
Description: Mouse monoclonal Complement C3 antibody

Complement C3 antibody

10R-7447 100 ul
EUR 393
Description: Mouse monoclonal Complement C3 antibody

Complement C3 antibody

20-S0503GND1-D0 10 ml
EUR 138
Description: Goat polyclonal Human Complement C3 antibody

Complement C3 antibody

20-S0511G000-S4 1 ml
EUR 133
Description: Goat polyclonal Complement C3 antibody

Complement C3 antibody

20-S0511G000-V0 10 ml
EUR 133
Description: Goat polyclonal Human Complement C3 antibody

Complement C3 antibody

20-S5060GOOO-S4 10 ml
EUR 116
Description: Goat polyclonal Human Complement C3 antibody

Complement C3 antibody

10R-2963 100 ug
EUR 265
Description: Mouse monoclonal C3 antibody

Complement C3 antibody

70R-10688 1 ml
EUR 348
Description: Rabbit polyclonal Complement C3 antibody

Complement C3 antibody

10-1813 200 ul
EUR 543
Description: Mouse monoclonal Complement C3 antibody

Complement C3 antibody

70R-12569 100 ul
EUR 457
Description: Affinity purified Rabbit polyclonal Complement C3 antibody

Complement C3 protein

30-1086 100 ug
EUR 201
Description: Purified native Human Complement C3 protein

Complement C3 protein

32C-CP1036U 250 ug
EUR 424
Description: Purified Complement C3 protein isolated from human plasma

Complement C3 antibody

88R-7581 1 ml
EUR 165
Description: Goat polyclonal Complement C3 antiserum

Human Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E08665h-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitative sandwich ELISA kit for measuring Human Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, cell culture supernates, urine, saliva. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Human Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E08665h
 • EUR 602.00
 • EUR 4238.00
 • EUR 2256.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitative sandwich ELISA kit for measuring Human Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, cell culture supernates, urine, saliva. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rat Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E08666r-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Rat Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Rat Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E08666r
 • EUR 703.00
 • EUR 4843.00
 • EUR 2570.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Rat Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Mouse Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E08667m-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Mouse Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E08667m
 • EUR 703.00
 • EUR 4843.00
 • EUR 2570.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rabbit Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E08668Rb-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Rabbit Complement 3, C3 in samples from serum, plasma. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Rabbit Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E08668Rb
 • EUR 967.00
 • EUR 5925.00
 • EUR 3134.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Rabbit Complement 3, C3 in samples from serum, plasma. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Fish Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E09727s-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Fish Complement 3, C3 in samples from serum, plasma. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Fish Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E09727s
 • EUR 967.00
 • EUR 5925.00
 • EUR 3134.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Fish Complement 3, C3 in samples from serum, plasma. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Dog Complement 3(C3)ELISA Kit

CSB-EL003888DO-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Dog Complement 3 (C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Dog Complement 3(C3)ELISA Kit

1-CSB-EL003888DO
 • EUR 703.00
 • EUR 4843.00
 • EUR 2570.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Dog Complement 3(C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Monkey Complement 3(C3)ELISA Kit

CSB-E16528Mk-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Monkey Complement 3 (C3) in samples from serum, plasma, cell culture supernates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Monkey Complement 3(C3)ELISA Kit

1-CSB-E16528Mk
 • EUR 900.00
 • EUR 5476.00
 • EUR 2900.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Monkey Complement 3(C3) in samples from serum, plasma, cell culture supernates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Goat Complement 3(C3)ELISA Kit

CSB-E16531G-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Goat Complement 3 (C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Goat Complement 3(C3)ELISA Kit

1-CSB-E16531G
 • EUR 703.00
 • EUR 4843.00
 • EUR 2570.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Goat Complement 3(C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rat Complement 3(C3)ELISA Kit

GA-E0167RT-48T 48T
EUR 317

Rat Complement 3(C3)ELISA Kit

GA-E0167RT-96T 96T
EUR 496

Human Complement 3(C3)ELISA Kit

GA-E0390HM-48T 48T
EUR 289

Human Complement 3(C3)ELISA Kit

GA-E0390HM-96T 96T
EUR 466

Mouse Complement 3(C3)ELISA Kit   

GA-E0445MS-48T 48T
EUR 336

Mouse Complement 3(C3)ELISA Kit   

GA-E0445MS-96T 96T
EUR 534

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

GA-E0056RB-48T 48T
EUR 326

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

GA-E0056RB-96T 96T
EUR 524

Human Complement C3 AssayMax ELISA Kit

EC2101-1 96 Well Plate
EUR 417

Human Complement C3 AssayMax ELISA Kit

EC3201-1 96 Well Plate
EUR 396

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

201-12-0374 96 tests
EUR 440
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

QY-E30246 96T
EUR 374

Rat Complement 3(C3)ELISA Kit

QY-E11485 96T
EUR 374

Mouse Complement 3(C3)ELISA Kit

QY-E20366 96T
EUR 361

Human Complement 3(C3)ELISA Kit

QY-E04093 96T
EUR 361

ELISA kit for Human Complement C3

EK2365 96 tests
EUR 536
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of Human Complement C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

ELISA kit for Bovine Complement C3

EK2367 96 tests
EUR 670
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of Bovine Complement C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

ELISA kit for Mouse Complement C3

EK2368 96 tests
EUR 553
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of Mouse Complement C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Canine C3(Complement 3) ELISA Kit

ECA0004 96T
EUR 567.6
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Canine;Sensitivity: 1.875 ng/ml

Mouse Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-02637M1 96T
EUR 493

Mouse Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-02637M2 48T
EUR 342

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-03810H1 96T
EUR 478

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-03810H2 48T
EUR 329

Salmon Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-00294F1 96T
EUR 458

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-00624R1 96T
EUR 442

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-00624R2 48T
EUR 293

PoFAine Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-01214P1 96T
EUR 442

PoFAine Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-01214P2 48T
EUR 293

Rat Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-01760R1 96T
EUR 464

Affinitet av Mox-LDL till LF förhöjt med diplomet för oxidativ modifiering av LDL. Dessutom stoppade inte en extra MPO samspelet mellan Mox-LDL och LF. LF hämmar ackumulering av ldl-kolesterol i makrofager som upptäcks för Mox-LDL. De erhållna resultaten förstärker uppfattningen om LF -effektivitet som behandling i motsats till åderförkalkning.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Related Post

ELISA-detektion av MPO-DNA-komplex i mänsklig plasma är felbenägen och ger begränsad information om neutrofila extracellulära fällor bildade in vivo

ELISA-detektion av MPO-DNA-komplex i mänsklig plasma är felbenägen och ger begränsad information om neutrofila extracellulära fällor bildade in vivoELISA-detektion av MPO-DNA-komplex i mänsklig plasma är felbenägen och ger begränsad information om neutrofila extracellulära fällor bildade in vivo

Under de föregående åren har neutrofila extracellulära fällor (NET) bevisats bidra till tillstånd av akut och kontinuerlig inflammatorisk sjukdom. De består av utdriven kromatin och pryds av neutrofila proteiner. På grund